logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

  • Home

Will cities change the world? At least, cities are becoming a new and hopeful transnational governance level. They are organizing themselves in a whole tissue of networks working together in domains like climate policy, renewable energy and urban economy. At the same time, citizens are developing a whole range of urban commons, based on co-operation and an ethics of care. Tired of only being a powerless consumer or a passive citizen, we get active as maker, urban farmer or social entrepreneur, etc. This goes along with the establishment of new organisations and infrastructures like fablabs, energy co-ops, co-working spaces, urban food production plots, etc. Recent years, we have seen cities like Ghent and Bologna moving a step further, establishing structures and processes that aim at building synergies between the public and the commons domain. This is part of a new political vision, the Partner State.  

Dirk Holemans, director of the Socio-Ecological Think-tank Oikos, wonders if a network of these new prototypes of partnerships can be the driving force to the socio-ecological societies of tomorrow.

Download here the pdf: UrbanCommonsTransitions.pdf

Het dominante verhaal binnen onze samenleving is dat een goed leven bestaat uit een superdrukke job en grenzeloze consumptie. Steeds meer spullen, die extra citytrip of de nieuwe auto, het zou gelijk staan aan beter. De realiteit toont een ander beeld: zowel de planeet als steeds meer mensen hebben te maken met een burn-out, wat psychologen omschrijven als het eindstadium van langdurige roofbouw op het lichaam. 

Op de studiedag ‘Naar een economie van het genoeg’ brengen onder andere Vera Dua, Dirk Holemans en Jan Mertens een nieuw verhaal, een dat toont dat een rijk leven juist vertrekt vanuit het erkennen van de grenzen van onszelf en de planeet.  

(English below)

NL - In steden nemen burgers terug zelf initiatief, zo geven ze terug zelf vorm aan de stad via burgercollectieven (commons). Denk aan energiecoöperaties, voedselinitiatieven of sociale ondernemingen. Steden als Bologna en Gent gaan zelfs een stap verder door na te gaan hoe synergiën mogelijk zijn tussen de lokale overheid en de commons. Zo ontstaat het prototype van een transformatieve stad. Kan dergelijk netwerk de drijvende kracht zijn achter de evolutie naar sociaal-ecologische samenlevingen? Op het internationaal congres Creating Eco-Societies trough Urban Commons Transitions' vertellen nationale en internationale experts je hoe deze nieuwe partnerschappen vorm kunnen geven aan de stad van morgen.  

Pagina 1 van 6

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.