Over Oikos Denktank

Sociaal-ecologische denktank

Denktank Oikos werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd zijn hierbij de uitgangspunten.

Oikos wil een inspirerend kader bieden voor positieve praktijken. We moedigen praktijkgerichte initiatieven aan die aantonen hoe werken aan een duurzame samenleving mogelijk is. Deze maken deel uit van de ‘nieuwe sociale beweging die nog niet weet dat ze bestaat’, zoals de Duitse sociale psycholoog Harald Welzer het stelt.

Kennisbank voor verandering

In de studiedagen, lezingen, publicaties en opiniestukken van Oikos komen de verschillende dimensies van dit streven naar verandering aan bod: de onderliggende ethiek, de analyse van de huidige toestand en de ontwikkeling van alternatieven, alsook concrete strategieën om er te geraken. Zo brengt Oikos wetenschappers, auteurs en activisten samen van over de hele wereld zoals Juliet Schor, Michel Bauwens of Vandana Shiva voor inspirerende lezingen. In rondetafelgesprekken, seminaries, leesgroepen en blog posts biedt Oikos bovendien betrokken burgers en experten de kans om hun kennis te verdiepen, inzichten uit te wisselen en een gezamenlijk leerproces op te zetten.

Oikos publiceert Nederlandse vertalingen van grensverleggende boeken zoals Geld en Duurzaamheid van Bernard Lietaer e.a., Ontgroei van Giacomo D’Alisa, Federico Demaria en Giorgos Kallis, Welvaart zonder groei van Tim Jackson of Zelf denken van Harald Welzer. Oikos werkt ook samen met academische netwerken om baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar het brede publiek. Zo publiceerde het i.s.m. Acco het boek Solidariteit in Superdiversiteit van Nick Schuermans, Joke Vandenabeele, Stijn Oosterlynck, Marc Jans en Dirk Holemans.

×
×

Winkelmand