Bijdragen

De redactie verwelkomt bijdragen ter publicatie. Ingestuurde manuscripten worden niet teruggestuurd.

Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar bijdrage.

Richtlijnen voor auteurs:

Aanleveren van teksten

Algemene aanwijzingen

Oikos probeert degelijk onderbouwde bijdragen te brengen zonder evenwel een academische stijl aan te nemen. De teksten mogen dus niet te lang zijn, en moeten in een taal geschreven zijn die begrijpelijk is voor een algemeen geïnteresseerd publiek. Probeer dus zoveel als mogelijk technisch-wetenschappelijk jargon te vermijden, en zo toch nodig toe te lichten. Oikos hanteert daarbij de spelling van het Groene Boekje.

Toegestuurde bijdragen moeten oorspronkelijk zijn. Dezelfde tekst kan dus niet tegelijkertijd in een ander tijdschrift worden gepubliceerd.

Auteurs stemmen ermee in dat hun gepubliceerde tekst onmiddellijk of na verloop van tijd beschikbaar wordt via de website van Oikos (www.oikos.be).

Teksten worden bij voorkeur aangeleverd als Word-document en via e-mail bezorgd aan dirk.holemans@oikos.korulo.be.
Auteurs maken daarbij ook hun adres over voor het bezorgen van Oikosexemplaren na verschijnen.

Artikels

Lengte

Artikels mogen niet langer zijn dan 35.000 tekens inclusief spaties (d.i. ca. 10 à 12 pagina’s).
Eerder actualiteitsgebonden bijdragen zijn liefst korter (15 à 20.000 tekens).
Een forumstuk, d.i. een inhoudelijk uitgewerkte reactie op een eerder verschenen Oikosartikel, mag tot 12.000 tekens inclusief spaties gaan.

Vormvereisten

Wij vragen dat een tekst als volgt wordt opgemaakt:
– geen lay-out
– geen vet gebruiken, cursief kan wel

Daarbij volgende elementen te voorzien in de aangegeven volgorde:
– titel: geen te lange titel, en dubbele titels vermijden (wegens lay-out)
– naam van de auteur
– inleidende samenvatting van 8 à 10 regels (komt cursief, en dient tevens voor website)
– tekst van het artikel artikel:
– zorg voor een heldere structuur met duidelijke indeling in alinea’s
– voldoende tussentitels
– korte bio (2 tot max. 4 regels) van de auteur
– eindnoten (geen voetnoten) worden achteraan geplaatst en worden beperkt gehouden
– idem voor eventuele literatuurlijst

Boekbesprekingen

Lengte

Boekbesprekingen hebben best een lengte van 4000 tot 7000 tekens inclusief spaties, met een maximum van 10.000 tekens.

Vormvereisten

Breng geen lay-out aan.

Geef volgende elementen in de aangegeven volgorde:
– een korte titel
– referentie van het boek: voornaam en naam van de auteur(s), titel en eventueel ondertitel, plaats van uitgave, uitgeverij, jaartal, aantal pagina’s
– tekst van de bespreking, zonder tussentitels
– naam van de recensent

×
×

Winkelmand