Samenleving bruist van ideeën voor duurzame samenleving

Terwijl onze regeringen verkiezen te werken met telkens een heel beperkte expertengroep om de toekomst na corona uit te tekenen, bruist het in de samenleving van brede samenwerkingsverbanden. Eerder zette Denktank Oikos al mee haar schouders onder #BeterNaCorona, een samenwerking van elf progressieve Nederlandstalige denktanks, tijdschriften en media. Op Belgisch niveau is Oikos dan weer actief bij de Resilience Management Group, bestaande uit academici, economen en transitieondernemers, die wetenschappelijke kennis en theoretische reflecties verbinden met concrete ervaringen in het veld. 

Van half april tot half mei 2020 werkten in de Resliience Management Group meer dan 100 wetenschappers en 182 ecologische transitieondernemers samen aan een Transitieplan dat bestaat uit een synthetisch deel (3 pagina’s) en 15 maatregelenpakketten. De voorstellen weerspiegelen tonen de diversiteit en de breedte van mogelijke oplossingen om naar de transitie toe te werken. Er is dan ook niet gestreefd naar consensus, belangrijk is nu te tonen welke rijkdom aan ideeën en voorstellen voorhanden zijn. 

De ambitie van het Transitieplan is het debat te stimuleren, nieuwe bijdragen aan te moedigen, de regeringen (federale en gewestelijke) erop te wijzen dat er veel academici beschikbaar zijn om met hen samen te werken om de voorstellen van dit plan te verfijnen en zo een veerkrachtig en duurzaam België op te bouwen. 

Je vindt het volledige Transitieplan hier.

Auteur(s)

×
×

Winkelmand