Economie in meervoud. Sociale (en) solidariteitseconomie: eenheid of spreidstand?

In een driedelige reeks in Oikos Tijdschrift worden nieuwe vormen van economisch denken behandeld, en ermee verbonden economische praktijken die zich als alternatief presenteren voor de thans dominante kapitalistische markteconomie. De titel bedoelt hier niet alleen dat het om een veelheid van benaderingen gaat, maar ook dat de erkenning van diversiteit een wezenlijk kenmerk is van een ecologisch wereldbeeld en dus van elk ecologisch denken over economie. Deze bijdrage gaat in op een benadering die zelf een grote variëteit aan ‘alternatieve’ economische praktijken omvat en recent opgang maakte onder de benamingen ‘Solidariteitseconomie’ en ‘Sociale en solidariteitseconomie’. Gaat het om verschillende benaderingen of niet? Waarvoor staan ze? Wat is hun belang vandaag?

We trakteren u hierbij graag op Deel III van Economie in meervoud, verschenen in Oikos 92.

De begrippen ‘Solidariteitseconomie’ en ‘Sociale en solidariteitseconomie’, afgekort SSE, zijn in Vlaanderen minder gekend. Ze slaan zowel op een wereldwijde beweging die eind 20ste eeuw ontstaan is, als ondertussen ook op een beleidsperspectief op het niveau van de Verenigde Naties. We gaan op beide perspectieven in. Maar omwille van de verwarring waartoe de verschillende benamingen aanleiding geven, beginnen we met een historisch gesitueerde toelichting van de begrippen. Daarbij willen we ook peilen naar de relatie met ‘sociale economie’ zoals die tot uiting komt in de ‘en’ van SSE. Als afsluiter kijken we nog naar de commons in het SSE-discours.

Download hieronder het volledige artikel in pdf.

Oikos_92_01_Economie_Peeters.pdf

Auteur(s)

×
×

Winkelmand