55 07 Geldof, Naar een meer gelaatgde welvaartsstaat