Solidariteit in superdiversiteit

Solidariteit in superdiversiteit

Handvatten voor concrete actie

31,90

Nick Schuermans, Joke Vandenabeele, Stijn Oosterlinck,

Marc Jans en Dirk Holemans.

———————————————————————————

Vlaanderen is ondertussen superdivers geworden. In onze steden – zeker in bepaalde wijken ervan – is er amper nog sprake van een culturele meerderheid. Als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vakbondsmilitant, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer of jeugdwerker worden we daarom allemaal geconfronteerd met culturele verschillen.

In dit boek lees je hoe solidariteit in superdiversiteit vorm krijgt, op basis van het grootschalig DieGem-onderzoek. Dat bestudeerde 32 verschillende plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar ontmoeten. Concreet gaat het om een brede waaier aan scholen, bedrijven, buurtpleintjes, sociale woonwijken, sportclubs, jeugdprojecten, enz.

Solidariteit in superdiversiteit laat op een toegankelijke manier zien dat de uitdaging van solidariteit verder reikt dan sociale cohesie. Het gaat ook over burgerschap, over verantwoordelijkheid opnemen voor de plaatsen die we delen en de educatieve processen waarin burgers solidariteit leren. We reiken ook praktische tools aan om solidariteit in een superdiverse samenleving te ontwikkelen en te versterken.

Solidariteit in superdiversiteit is dan ook een must read voor alle mensen die op één of andere manier, professioneel of op vrijwillige basis, aan solidariteit werken in een superdiverse samenleving.

Solidariteit in superdiversiteit van Nick Schuermans, Joke Vandenabeele, Stijn Oosterlynck, Marc Jans & Dirk Holemans, is een publicatie van Acco ism. Denktank Oikos.

 Over de auteurs

NICK SCHUERMANS was wetenschappelijk coördinator van het DieGem-project. Tegenwoordig werkt hij als post-doctoraal onderzoeker aan Cosmopolis (Centrum voor Stadsonderzoek, VUB). Verder bouwend op zijn interesse voor de geografie van ontmoeting en solidariteit, coördineert hij er het interdisciplinair onderzoeksprogramma Cities and Newcomers. Hij geeft ook les over stedelijkheid, diversiteit en migratie.

JOKE VANDENABEELE werkt als hoofddocent aan het Laboratorium Educatie en Samenleving (KU Leuven). In nauwe samenspraak met professionals en geëngageerde burgers, doet ze onderzoek naar burgerschapseducatie, gemeenschapsvorming en sociale en culturele pedagogiek. Ze was één van de promotoren van het DieGem-project.

STIJN OOSTERLYNCK was hoofdpromotor van het DieGem-project. Hij is stadsocioloog aan de Universiteit Antwerpen. Hij coördineert het onderzoekscentrum OASeS en is voorzitter van het Antwerp Urban Studies Institute. Hij doceert over de stad, armoede en ongelijkheid. Zijn onderzoek richt zich ook op lokale innovatie, stadsontwikkeling, de welvaartsstaat en solidariteit.

MARC JANS is stafmedewerker Onderzoek bij Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Hij was valorisatiecoördinator van het DieGem-project bij het Laboratorium Educatie en Samenleving (KU Leuven).

DIRK HOLEMANS is coördinator van Oikos, de denktank voor sociaalecologische verandering, en hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift. Hij publiceert over innoverende burgerinitiatieven, ecologische economie en stadsontwikkeling. Zijn laatste boek is Vrijheid & Zekerheid. Naar een sociaalecologische samenleving (EPO).

×
×

Winkelmand