Mensen maken de stad.

Mensen maken de stad.

Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst

24,50

Dirk Holemans

EPO i.s.m. Oikos. 2012.

————————————————

Onze steden staan voor een immense uitdaging. De stadsbevolking neemt fors toe, en nog nooit woonden er zo veel groepen mensen met een verschillende achtergrond. De kloof tussen arm en rijk blijft groter worden, en ook de ecologische voetafdruk van de stad is groter dan de planeet kan dragen. Dit leidt tot dé vraag van de 21ste eeuw: hoe kan de stad tegelijkertijd groeien en meer solidair en ecologisch worden?

Oikos nodigde onderzoekers en professoren uit om samen na te denken over de toekomst van de stad. Wat is de huidige staat van de stad? Hoe staat het onder meer met wonen, ecologie, participatie en diversiteit in de stad? Wat kunnen de krachtlijnen zijn voor een toekomstgericht stedelijk beleid? Het resultaat van deze denkoefening is het boek Mensen maken de stadBouwstenen voor een sociaal-ecologische toekomst. In de antwoorden komen vier kernwoorden naar boven: wonen, solidariteit, superdiversiteit en klimaatneutraal. Ze worden tot een geheel samengeweven met een pleidooi voor participatie en stedelijk burgerschap als rode draad. Want Mensen maken de stad is een boek over en voor stadsbewoners die hun toekomst in handen nemen.

Een uitgave van EPO, met bijdragen van Paul Blondeel, Eric Corijn, Eveline Cortier, Patrick Deboosere, Pascal De Bruyne, Pascal De Decker, Filip De Rynck, Sven De Visscher, Eva Heuts, Dirk Holemans, Maarten Loopmans, Bruno Meeus, Henk Oosterling, Stijn Oosterlynck, Erik Rombaut, Elise Schillebeeckx, Nick Schuermans, Jim Segers, Anne Snick, Linda Struelens, Pieter Van den Broeck, Barbara Van Dyck, Linus Vanhellemont en Griet Verschelden. Paperback – 368 p.

×
×

Winkelmand