Geld en duurzaamheid

Geld en duurzaamheid

Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem

14,00

Bernard Lietaer e.a.

Jan Van Arkel i.s.m. Oikos. 2012

———————————————–

De financiële crisis ondergraaft onze samenleving. Veel antwoorden gaan uit van een herstel van het huidig systeem. Maar wat als juist dat fundamenteel fout zit, en ons huidige muntsysteem om een alternatief vraagt? Dat is het uitgangspunt van Geld en duurzaamheid, een boek dat het verband blootlegt tussen de financiële en de ecologische crisis en meteen ook concrete alternatieven presenteert.

De financiële crisis is veroorzaakt door het onverantwoord gedrag van bankiers en speculanten. Dat is de gangbare uitleg die ons geruststelt. Want door de speculatie in te dijken en banken beter te reguleren komt alles terug in orde. Of is er meer aan de hand? Volgens Bernard Lietaer wel. Hij graaft dieper en ziet het monopolie van één munt, gebaseerd op bankenschulden en economische groei, als oorzaak van de structurele crises. Het geldsysteem is nefast voor duurzaamheid, het maakt elke crisis erger dan nodig, stimuleert kortetermijndenken, vereist oneindige groei in een eindige wereld, concentreert de rijkdom bij een kleine elite en breekt de natuurlijke samenhorigheid tussen mensen af. Net nu we met een vergrijzende bevolking moeten investeren in een postkoolstofmaatschappij, loopt het geldsysteem op zijn laatste benen.

Lietaer pleit dan ook voor een ‘ecologie van het geld’, waar in een monetair ecosysteem naast de conventionele munt ook verschillende complementaire munten bestaan, die een betere gezondheid, onderlinge samenwerking, milieubehoud en een sterkere lokale economie in de hand werken. Zo daalt de kwetsbaarheid van ons financieel-economisch systeem en wordt het ook beter mogelijk om sociale en ecologische doelstellingen te bereiken.

Samen met andere eminente denkers schreef Lietaer deze alternatieve zienswijze uit in het boek Money and Sustainability, dat voor de zomer verscheen bij Triarchy Press (UK). Denktank Oikos en uitgeverij Jan Van Arkel verzorgden nu de vertaling van deze publicatie. Veertig jaar na het eerste Rapport aan de Club van Rome, biedt dit nieuwe rapport een unieke analyse van hoe het geldsysteem duurzaamheid in de weg staat en worden ook concrete alternatieven voorgesteld.

×
×

Winkelmand