Energietransitie naar energiedemocratie

Energietransitie naar energiedemocratie

Power to the people

6,00

Dirk Vansintjan

REScoop.eu i.s.m. Oikos. 2015

——————————————-

Wat als we de energiemarkt radicaal vernieuwen?

De energietransitie naar een decentraal, hernieuwbaar, efficiënt en duurzaam systeem is onvermijdelijk. Meer zelfs: dit proces is volop bezig. Die transitie juichen we toe. Ze biedt immers een unieke kans voor alle burgers. Want uiteindelijk zijn het vooral die burgers die betalen voor de transitie.
Als consumenten via hun elektriciteitsrekening.
Als belastingbetalers omdat overheden belastingen gebruiken om bedrijven te ondersteunen die investeren in hernieuwbare energie.
En als spaarders, want banken geven leningen aan projectontwikkelaars.
Dat geeft burgers het ethische recht om het eigenaarschap van hernieuwbare energie op te eisen.
Dus hebben wij met zijn allen nu de keuze. Ofwel ondergaan we die energietransitie passief. Ofwel verenigen we ons en nemen we de transitie actief in eigen handen.

Overheden op alle niveaus kunnen deze duurzame keuze ondersteunen. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Wel blijkt dat REScoops, hernieuwbare-energiecoöperaties, daarbij hun ideale partners zijn. En vooral: REScoops zijn de ideale formule waardoor burgers greep krijgen op de energietransitie. Zodat het nieuwe energiesysteem democratisch is. Of met andere woorden: coöperatief.

Deze publicatie is geschreven door Dirk Vansintjan, lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse REScoop Ecopower en momenteel voorzitter van REScoop.eu.

Deze publicatie is oorspronkelijk verschenen als The Energy Transition to Energy Democracy, een uitgave van REScoop.eu als eindbrochure van het REScoop 20-20-20 project, gerealiseerd met de steun van het Intelligent Energy Europe programma van de Europese Unie. Deze Nederlandstalige uitgave is een geactualiseerde vertaling en kwam tot stand in samenwerking met Denktank Oikos, met een inleidende beschouwing van professor Tine De Moor.

×
×

Winkelmand