Privacyverklaring Oikos vzw

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Oikos vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Oikos vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oikos vzw verstrekt. Afhankelijk van uw verhouding tot Oikos vzw verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Oikos vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw telefoonnummer, Uw e-mailadres, Uw IP-adres

Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden.

 • Voor het aanmaken van een account op de website:
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor het inschrijven op een evenement
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor het bestellen van een publicatie
  Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw e-mailadres, Uw telefoonnummer
 • Voor het abonneren op onze online nieuwsbrief
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor gratis proefnummer of abonnement op tijdschrift
  Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw e-mailadres, Uw telefoonnummer

WAAROM OIKOS VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

Oikos vzw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Oikos vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld het leveren van een besteld boek.

HOE LANG OIKOS VZW GEGEVENS BEWAART

Oikos vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

OIKOS VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Oikos vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Oikos vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oikos.korulo.be. Oikos vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Oikos vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Oikos vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Oikos vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Oikos vzw op via info@oikos.korulo.be. www.oikos.be is een website van Oikos vzw.

Voor meer vragen kan u Oikos vzw als volgt bereiken:
Postadres: Sergeant De Bruynestraat, 78, 1070, Anderlecht
E-mailadres: info@oikos.korulo.be

×
×

Winkelmand