Oikos tijdschrift – Lees nu: dossier agroecologie

Eduardo Martino / Panos Pictures

Het maatschappelijk bewustzijn groeit dat het dominante voedsel- en landbouwsysteem onhoudbaar is. Megastallen beschadigen de natuur door hun stikstofuitstoot, waterslurpende exportgewassen staan haaks op drogere zomers, insecten en weidevogels verdwijnen, en in het Globale Zuiden maken leefgebieden van inheemse volkeren vol biodiversiteit plaats voor de productie van veevoeder. Het is een pijnlijke paradox dat terwijl dit landbouwsysteem veel broeikasgassen uitstoot, het net het minst bestand is tegen klimaatontwrichting. Bovendien zijn zowel boeren als consumenten de dupe van dit industrieel model in handen van een kleine groep grote bedrijven. Boeren moeten steeds meer produceren tegen lagere prijzen, consumenten zien hun keuze beperkt tot wat supermarkten willen aanbieden, met rekken vol processed food, terwijl gezonde, lokale voeding niet voor iedereen betaalbaar is.

Gelukkig is er een groeiende groep mensen – boeren, activisten en wetenschappers in binnen- en buitenland – die al geruime tijd het hoopvolle model van agroecologie ontwikkelen en uitbouwen. Agroecologie is een vorm van landbouw die ecologische kennis en praktijk samenbrengt, een gebalanceerde en holistische manier om voedsel te produceren. Het vertrekt van het inzicht dat alles samenhangt en we allemaal deel uitmaken van het web van het leven. Dit besef van lotsverbondenheid gaat hand in hand met zorgzaam in de wereld staan. Vanuit het agroecologisch denken en handelen is het logisch dat je zowel zorg draagt voor het bodemleven als investeert in een verbindend sociaal netwerk rond de boerderij. Het welzijn van de mens, bodem, natuur en sociale leefomgeving zijn afhankelijk van en beïnvloeden elkaar.

Om al deze redenen besloten we Oikos n°98 en n°99 te wijden aan agroecologie en het volledige dossier openbaar te zetten. Dit vind je terug via deze link

Veel leesplezier!

Auteur(s)

×
×

Winkelmand