Oikos 93

Oikos 93 – Inhoud jongste nummer

 

Dit decennium moet het gebeuren

Dirk Holemans

Edito

 

Groen werk, plezant werk

Katrien Van Kerkhoven

In dit stuk bespreekt Katrien Van Kerkhoven de noodzaak van goede, groene jobs in de uitbouw van een ecologische samenleving. Om te overtuigen, moeten deze jobs ook tegemoetkomen aan andere problemen die mensen vandaag in hun werk ervaren, zoals overbelasting en burn-out. Katrien licht toe hoe werk als een katalysator voor de ecologische transitie kan dienen, door het creëren van intrinsiek motiverend en goed werk dat hand in hand gaat met een stevige sociale bescherming. De Homo Cooperans als mensbeeld is hierbij een vertrekpunt.

 

Artificiële Intelligentie. Deel II. Mens zijn in het tijdperk van algoritmen: De mens wordt machine, de machine wordt mens.

Rudi Van de Velde

We leven in een snel veranderende wereld waarin technologische innovaties elkaar in hoog tempo opvolgen: algoritmen, artificiële intelligentie, robotisering… Steeds vaker werpt de vraag zich op hoe deze innovaties gestuurd kunnen worden in het belang van de samenleving. Om hierop een antwoord te bieden, is het belangrijk de verschillende ontwikkelingen vanuit een breder perspectief te begrijpen. In dit nummer zullen we het hebben over de relatie tussen AI en sociale media, over het technokapitalisme met zijn gevolgen op arbeids- en militair vlak, en over de onbegrensde mogelijkheden van AI met de komst van de volgende generatie computers.

 

Economie in meervoud. Deel IV. Coöperaties als vehikel voor transitie

Jef Peeters

In Oikos 92 bracht Hannes Hollebecq al een introductie op de coöperatie als ondernemingsvorm. In deze bijdrage trekken we dat open vanuit een breder historisch perspectief, waarbij een blik op het verleden inzichten aanreikt over de plaats van de coöperatie in de sociaaleconomische transitie die vandaag aan de orde is. We besteden daarbij aandacht aan vernieuwende ontwikkelingen, alsook aan de nieuwe juridische positie van coöperaties in België.

 

Geo-engineering: ultieme redding of ultieme vloek?
De technologiestrijd: voorkomen of genezen?

Johan Malcorps

Niemand zal betwisten dat de inzet van schone technologieën van groot belang is om de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving te maken. De vraag is niet zo zeer: hebben we voor de ecologische transitie technologie nodig? De vraag is eerder: welke technologie hebben we nodig en kunnen we met technologie alleen het probleem oplossen, zoals de zogenaamde ecorealisten ons graag voorhouden? In dit stuk onderzoekt Johan Malcorps wat geo-engineering nu precies inhoudt en analyseert hij de wetenschappelijke en geopolitieke implicaties ervan.

 

Drie gedichten

Peter Mangel Schots

 

Interview met Sherilyn MacGregor: ‘Schelden op zestienjarige meisjes is een zwaktebod’

Tine Hens

Naar aanleiding van Ecopolis 2019 interviewde Tine Hens de Britse Sherilyn MacGregor over ecofeminisme, elitaire klimaattaal en internethaat. “Ecofeminisme is in de kern intersectioneel, het knoopt verschillende vormen van uitsluiting en onrecht — van racisme, over sociale uitsluiting tot milieuvervuiling — aan elkaar en daagt de bestaande orde en het privilege uit. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat die bestaande orde daar giftig en afwijzend op reageert.”

 

Uitgelezen

The Great Mindshift, Maja Göpel
Marie-Monique Franssen

Joker: ‘People are upset’
Bruno Mostrey

Bevrijdende grenzen
Bespreking van Grenzen, het nieuwe boek van Giorgos Kallis
Wouter Vanhove

Da gade gij nie bepalen. Tot waar reikt het autoritair Vlaams identitair beleid?
Analyse van het essay van Bas Heijne Mens/Onmens.
Guido Deraeck

×
×

Winkelmand