Oikos 91

Verkiezingen vegen de ecologische realiteit niet uit

Dirk Holemans

Edito

Economie in meervoud. Deel II. Gemeenschapseconomie

Jef Peeters

In deze tweede bijdrage in een reeks over nieuwe vormen van economisch denken en ermee verbonden economische praktijken. Met de titel willen we niet alleen aangeven dat het om een veelheid van benaderingen gaat, maar ook dat we die diversiteit op een of andere manier moeten koesteren. In deze bijdrage focust Jef Peeters op de gemeenschapseconomie. Dat is op het eerste gezicht een heel algemene benaming voor verschillende benaderingen, maar ze verwijst ook naar een uitwerking van gemeenschapseconomie die ‘economie’ als dusdanig wil herdefiniëren. 

 

Naar een ander Europa? Europa na 26 mei

Guido Deraeck

In deze bijdrage neeemt Guide Deraeck een aantal recent uitgegeven boeken onder de loep over Europa. Via deze boeken werpt hij het licht op het reilen en zeilen van de Europese constructie en plaatst ze tegen de achtergrond van de resultaten van de Europese, en bij ons ook de federale en regionale verkiezingen van 26 mei.

 

Een klimaatinkomen voor iedereen?

Bespreking van James K. Boyce, The Case for Carbon Dividends, Polity Press, 2019, 137 p.

Johan Malcorps

Een ambitieus klimaatbeleid kost geld. Maar zoals het protest van de gele hesjes toonde zal het Klimaatbeleid sociaal zijn of niet zijn. Hoe zorgen we ervoor dat het de grootste vervuilers zijn die betalen voor een daadkrachtig klimaatbeleid? Dat kan volgens James Boyce via de invoering van een carbon devidend. Een systeem, waarbij iedereen een bijdrage levert op basis van zijn verbruik en iedereen ontvangt op basis van gelijke bezitsrechten. Johan Malcorps bespreekt in deze bijdrage het idee van James Boyce.

 

Over stuyven en bestuyven. De Stuyverij als praktijk van maatschappelijke vernieuwing

Joris Dewispelaere

In het kader van een onderzoeksproject van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Hogeschool Odisee), verdiepte Joris Dewispelaere zich in de werking van De Stuyverij. De Stuyverij is bekend als incubator van ’broedplekken’, facilitator van persoonlijke initiatieven en organisatieontwikkeling, als initiatiefnemer van het Cokido-netwerk voor kinderopvang in beurtrol en van tal van projecten als Quatre Car (foodtrucks) en m’Arct de Triomphe, die reguliere en burgerinitiatieven in Kortrijk verbindt. In dit artikel beschrijft hij de krachten en uitdagingen van ‘Stuyfprojecten’ en wat we hieruit voor maatschappelijke vernieuwing kunnen leren.

 

Het tij keren: over volksraden, burgerparticipatie en taks op rijkdom

Guido Deraeck

Een van de sprekers op ECOPOLIS op 10 november is de inspirerende Nederlandse filosofe Joke Hermsen. Een goede aanleiding om aandacht te besteden aan haar laatste boek met de toepasselijke titel ‘Het tij keren’. 

 

Wat trekken we aan? Waarom snelle mode ten koste gaat van de aarde

Silja Kudel

De verleidelijke modewereld kent een paar onplezierige geheimen. De textielindustrie is bijvoorbeeld een van de grootste vervuilers ter wereld. Enorme hoeveelheden goedkope kleren worden geproduceerd tegen hoge milieu- en ethische kosten en dat met een snelheid die in nog geen vijftien jaar is verdubbeld. Het productiemodel, dat uitgaat van ‘take, make, dispose’ (exploiteren, vervaardigen, afdanken) is rijp voor een grote systematische verandering, maar zijn we in 2049 klaar voor een circulaire textieleconomie?

 

Wanneer burgers samen het heft in handen nemen (deel 2)

Burgercollectieven nader bekeken: de domeinen energie en voedsel & landbouw

Kati Van de Velde, Dirk Holemans, Tine De Moor

In het vorige nummer van Oikos stond een eerste artikel over de resultaten van het onderzoek dat Oikos Denktank voerde naar burgercollectieven in België. Daaruit bleek dat een groeiende groep mensen niet langer vrede neemt met hun rol als louter consument of passieve burger, maar daarentegen zelf initiatieven opstart om mee te voorzien in goederen en diensten die horen bij een duurzame, toekomstgerichte samenleving. Gaf het eerste artikel de algemene resultaten en conclusies weer van het onderzoek, dan focussen Dirk Holemans en Kati Van de Velde in dit tweede deel heel concreet op de domeinen energie en voeding/landbouw. 

 

Palmen op de Noordpool, een jeugdboek over klimaatverandering

Marc ter Horst (tekst) en Wendy Panders (illustraties), Palmen op de Noordpool, Het grote verhaal van klimaatverandering,

An Van Damme

An van Damme bespreekt in dit Oikos nummer het boek Palmen op de Noorpool. Het boek reist ver terug in de tijd en vertelt over de veranderingen van het klimaat sinds het ontstaan van onze planeet.

×
×

Winkelmand