Oikos 90

Ons huis staat in Brand

Dirk Holemans

Ons huis, de aarde, staat in brand. Dat stelt Dirk Holemans opnieuw vast na het lezen van het wereldrapport over biodiversiteit. Enkel een Global Deal for Nature kan hier een beschermend antwoord bieden. Zijn de nieuwe verkozen volksvertegenwoordigers klaar om in te zetten op een daadkrachtig beleid?  

 

Economie in meervoud

Jef Peeters

In dit jongste Oikosnummer start een nieuwe reeks over verschillende vormen van economisch denken. In deze reeks brengt Jef Peeters in kaart hoe verschillende economische vormen zich vertalen in de praktijk, op zoek naar een alternatief voor de dominante kapitalistische markteconomie. In dit eerste deel staat economische diversiteit centraal.

 

Postgroeipolitiek

Interview Tim Jackson & Giorgos Kallis door Riccardo Mastini

Na een lange periode van blind vertrouwen in groei stellen vandaag steeds meer mensen groei in vraag. Degrowth of Ontgroei komt steeds vaker naar voor, niet alleen bij wetenschappers en politici maar ook bij activisten en burgers. Een switch blijkt niet evident te zijn door de dominante rol die groei vandaag in het huidige systeem inneemt. Lees in dit exclusief interview met twee inspirerende degrowth-denkers Giorgos Kallis en Tim Jackson welke kansen zich aanbieden om de weg vrij te maken naar een ander model. 

 

Alle wegen zijn versperd. Europa en zijn vluchtelingen: niemand wil ze hebben

Guido Deraeck

Guido Deraeck toont aan de hand van het boek van Linda Polman, “Niemand wil ze hebben”, hoe de race naar bodem qua vluchtelingenrechten in Europa geen nieuw fenomeen is. Ook in 1938 stonden Europese landen niet te springen om vluchtelingen op te vangen, uit vrees voor een aanzuigingseffect, maar evenzeer uit angst voor het vreemde. Guido Deraeck gaat in dit artikel op zoek naar de oorzaken die er toe leiden dat Europese beleidsmakers doorheen de geschiedenis nooit tot een gezamenlijk vluchtelingenbeleid konden komen?  

 

Smart Mobility. Het domein van ‘disruptieve’ techneuten of van ‘visionaire’ architecten?

Julie Mabilde

Wie vormt de mobiliteit voor de stand van morgen? Is het aan ingenieus en planners? Of is het aan de samenleving om vorm te geven aan een duurzame mobiliteit? Hoe ontwikkelen we een toegankelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen? Een mobiliteit die denser is, duurzamer en beter om in te wonen? Julie Mabilde brengt niet enkel de kansen in kaart die digitalisering en automatisering kunnen bieden maar analyseert in dit artikel ook de ruimtelijke en sociale gevolgen die dit met zich meebrengt. 

 

De mot zit in de globalisering

Myriam Dumortier 

In dit krachtig opiniestuk vertelt Myriam Dumortier hoe onze nonchalante omgang met de natuur de biodiversiteit sterk uit zijn balans brengt. De alarmbel vandaag luidt niet alleen voor het klimaat maar ook voor de biodiversiteit. Lees hier waarom de buxusstruik, en tal van andere inheemse soorten, verdwijnen uit het landschap. 

 

‘Politiek is ecologie. Groenen, doe daar je voordeel mee’

Interview met Bruno Latour door Socrates Schouten en Niels Springveld. 

Bruno Latour stelt dat we vandaag in de ruïnes van het kapitalisme leven. Een politiek dat past bij deze mentaliteitsverandering moet echter nog volgen. Volgens Latour zijn de groene partijen bij uitstek geschikt om dit aanbod te leveren – mits ze de juiste vragen gaan stellen. Lees in dit interview welk plan we kunnen volgen volgens Latour om ‘te landen’ op een model dat zowel de sociale als de ecologische grenzen respecteert. 

 

Verhalen uit het kringloopcentrum

Rino Feys

Rino Feys werkt in de kringloopwinkel in Avelgem. Daarnaast schrijft hij o.a. columns voor Sociaal.net. In 2018 debuteerde hij met Kruimels, Op zoek naar een toekomst; verhalen die zich afspelen voor en achter de schermen van de kringloopwinkel. Ondertussen heeft hij een reeks nieuwe verhalen klaar. 

 

Wanneer burgers samen het heft in handen nemen (deel 1)

Kati Van de Velde, Dirk Holemans, Tine De Moor

Denktank Oikos verrichtte in opdracht van de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking met prof. Tine De Moor (Universiteit Utrecht) onderzoek naar Belgische burgercollectieven opgericht in 2015-2016. In een drieluik lichten de auteurs de kernpunten van het onderzoek toe. Dit eerste deel focust op de kenmerken van de burgercollectieven, hun relatie met overheden en bedrijven, hun oprichters en hun leden. In de twee volgende edities van Oikos Tijdschrift komen respectievelijk de ontwikkelingen op het vlak van energie en op het vlak van voedsel en landbouw aan bod.

 

Over de noodzaak van een nieuwe participatiecultuur

Roger Jacobs

Roger Jacobs bespreekt in dit tijdschrift het boek van George Monbiot, ‘Uit de puinhopen. Een nieuwe politiek in een tijd van crisis’ (2018). In dit boek beschrijft Monbiot een ‘Groene utopie’ waarbij de natiestaat aan zijn einde komt en we de stad erkennen als de primaire politieke eenheid. Op elk niveau, van dorp tot mondiaal forum, zou een rechtstreeks ver¬kozen lichaam het primaat hebben over zowel niet gekozen als indirect gekozen instituties. Lees in deze Oikos de volledige recensie.

×
×

Winkelmand