Ecopolis: Hope Is Action – Brussel 07/11

[ENG below] “Hoop moet je verdienen.” schrijft Greta Thunberg in Het Klimaatboek. Daarom gaat ECOPOLIS 2023 de uitdaging aan om hoopvol activisme aan te wakkeren. Hoe zet je je bezorgdheid over klimaat en natuur om in engagement? Waar ligt de middenweg tussen naïviteit en doemdenken? Met Hope is Action wil Ecopolis gedurende verschillende dagen en in verschillende steden aan een betere wereld werken. Zonder de vaak schrijnende realiteit te negeren en met extra aandacht voor stemmen die doorgaans niet gehoord worden.

Meet the Writer: Kim Stanley Robinson – 7/11

Kim Stanley Robinson komt op 7 november spreken in Bozar. Hij is een Amerikaanse bestseller auteur van meer dan twintig sciencefictionboeken. In zijn werk staat de ecologische crisis centraal.

In The Ministry for te Future (2020) verkent Robinson in het jaar 2312 de langetermijneffecten van klimaatverandering zoals voedseltekorten, massaal uitsterven van soorten en een 7-meter zeespiegelstijging. Het boek bekritiseert de mensen van de periode 2005-2060, omwille van hun falen om klimaatverandering aan te pakken. The Ministry for the Future is een klimaatbestseller en een sterk voorbeeld van climate fiction. Het boek wil vooral tonen hoe de toekomst eruitziet als we erin slagen de catastrofe te voorkomen. Uitgeverij Starfish zorgde voor een Nederlandstalige vertaling van dit boek die op deze avond zal gelanceerd worden.

‘de gouden standaard van realistisch, en sterk literair, science fiction werk’ – The Atlantic

Meer info en tickets

——————————————————————————————-

“Hope has to be earned.”, Greta Thunberg writes in The Climate Book. That is why ECOPOLIS 2023 takes up the challenge of fostering hopeful activism. How do you turn concern about climate and nature into commitment? Where is the middle ground between naivety and doom? With Hope is Action, Ecopolis wants to work on a better world over several days and in several cities. Without ignoring the often harrowing reality and with extra attention to voices that are usually not heard.

Meet the Writer: Kim Stanley Robinson – 7/11

Kim Stanley Robinson is speaking at Bozar on 7 November. He is an American bestselling author of more than 20 science fiction books. His work focuses on the ecological crisis.

In The Ministry for te Future (2020), Robinson explores the long-term effects of climate change such as food shortages, mass extinction of species and a 7-metre sea level rise in the year 2312. The book criticises the people of the 2005-2060 period for their failure to address climate change. The Ministry for the Future is a climate bestseller and a strong example of climate fiction. Above all, the book aims to show what the future looks like if we manage to avoid catastrophe. Publisher Starfish provided a Dutch-language translation of this book, which will be launched on this evening.

‘The gold standard of realistic, and strongly literary, science fiction work’ – The Atlantic

More info and tickets

×
×

Winkelmand