Bouwstenen voor een duurzaamheidtransitie. Deel III : Mobiliteit

TERRA REVERSA

Peter Tom Jones, Vicky De Meyere & Els Keytsman

Bouwstenen voor een duurzaamheidtransitie

Deel III : Mobiliteit


Anno 2008 bevindt de wereld zich in een ernstige sociale en ecologische
duurzaamheidscrisis. De titel van deze rubriek – ‘Terra Reversa’ –
verwijst naar de noodzaak van een totale ‘systemische’ omkering van het
courante wereldbeeld en de ondersteunende politieke, economische en
technologische structuren, en dit volgens de uitgangspunten van de
ecologische economie. Op basis van wetenschappelijke vakliteratuur zal
een stand van zaken aangegeven worden over mogelijke oplossingsgerichte
modellen. Twee complementaire en elkaar versterkende strategieën zijn
nodig: socio-technologische verandering en cultureel-gedragsmatige
transitie. We beseffen dat heel wat complexe barrières op het vlak van
structuren, wereldbeeld, attitude en gedrag de vereiste veranderingen
bemoeilijken. We hanteren het model van de 4 E’s als richtsnoer voor
een effectieve duurzaamheidstransitie: enable, exemplify, encourage,
engage. Inzake onze consumptie zijn vier sectoren samen
verantwoordelijk voor minstens 70% van onze totale milieu-impact:
voeding, mobiliteit, wonen en recreatie/reizen. In de vorige aflevering
van deze rubriek namen we reeds de sector voeding onder de loep; in
deze bijdrage bekijken we het consumptiedomein ‘mobiliteit’: op welke
manier doet zich de problematiek voor, wat zijn de barrières voor meer
duurzame patronen, en hoe kunnen alle relevante stakeholders de 4 E’s
concreet realiseren? In de twee volgende afleveringen van de rubriek
herhalen we dezelfde oefening voor wonen/bouwen en reizen.

oikos46-tr_dliii_mobiliteit.doc

×
×

Winkelmand