98 08 Literair, Lateur, Vertaling van de zeven tragedies van Aischylos