98 04 Dumortier en Vanhove, We hebben weer meer boeren nodig