96 03 Willems, Het Europese grondstoffenbeleid in een mondiaal perspectief