96 01 Edito, Holemans, Het roer omgooien in het woonbeleid