93 12 Uitgelezen, Deraeck, Da gade gij niet bepalen