84 05 Nsayf, op weg naar een bloedig nieuwjaar in Congo?