83 07 Debruyne, Stedelijke coalities voor recht op de stad