74 12 Verbruggen, Smartphones maken ons minder smart