74 06 Staes en De Sutter, Chemische industrie pleegt een coup op EU-wetgeving