74 05 Unmussig, De voorzorg staat op een hellend vlak