69 09 Deliège, Wat schuilt er achter de nieuwe wildernis