64 09 Jan Mertens, De weg naar een postgroei-economie