64 06 Wouter Smets, 20 jaar ecotaks, een terugblik