63 05 Raf Debaene, Onderwijsvernieuwing en democratie