61 01 Edito, Holemans, Gelijkheid en rechtvaardigheid