56 09 Van Dyck, Voormalige en onderbenutte industrieterreinen