52 10 De Smedt, Naar een gezonde ruimtelijke ordening