42 05 Debruyne en Oosterlynck, De stad als arena voor sociaal-ecologische strijd