40_07, Geldof, Schaarste en hyperconsumptie vanuit de politieke ecologie