37 07 Geldof, Uitgelezen, Karim Benammar, Overvloed