37 02 Walry, Complementariteit v diepe ecologie en soc ecologie