25 05 Walry, Radicale democratie en vrijemarktprincipe