19 05 Walgraeve & Van Aelst, Sociale bewegingen in 21ste eeuw