16 05 Malcorps, Het recht op voorzorg en nazorg in een risicomaatschappij