12 08 Peeters, Uitgelezen,Eckhart Kuijken, Jos Gysels