100 03 Emmery, Herstelwerk in of van de circulaire economie