04 07 Matthieu, Vertaling Gimeno, Wantrouwen bij Kunnemans Lofrede op het verschil