02 03 Joekels, Pleidooi vr radicaal pragmat benadering