en

Winkelwagen leeg

Denktank voor Sociaal-Ecologische Verandering

Jaargang 2001

Map Jaargang 2001

Jaargangen

Map Oikos 17 1/2001

Inhoudstafel van Oikos 17 1/2001

01 Edito, Jef Peeters, Tijdbewaarders

02 Robert Crivit, Harry Kunneman, Trage vragen in een snelle wereld. Over levenskunst, burgerschap en groene politiek. Lezing

03 Lesley Hustinx en Frans Lammertyn, Vrijwilligerswerk tussen vrijheid en onzekerheid. Uitdagingen voor een eigentijds vrijwilligersbeleid

04 Ria Van Den Heuvel, Joos Wauter en Jos Stassen, Naar een omkadering voor het eigentijds vrijwilligerswerk

05 Prof. Dr. Vanneste, Vrouwelijke bewoners van de stad en hun woonsituatie: aanzet tot een debat m.b.t. publiek stedelijk ruimtegebruik

06 Els Huigens, Publieke ruimte for allusers

07 Dirk Jacobs, Gegarandeerde vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in Brussel?

08 Adelheid Byttebier, Gegarandeerde vertegenwoordiging in Brussel. Niet enkel voor de Vlamingen maar ten behoeve van onze meertalige en interculturele hoofdstad. Reactie op artikel van Dirk Jacobs

09 Jack van Dijk, Vier in één klap – Moderator Isabel Vertriest. Gesprek met ‘Borgerhou(d)t van Mensen’ (Jan Tirez), ‘StRaten-Generaal’ (Noortje Wiesbauer), De Anti-Globaliserings-Beweging (Han Soete), Voetgangersbeweging (Jos Thijs)

10 Jan Mertens, Over grote hoop en ongewilde effecten, Uitgelezen, Wolfgang Sachs, Planet Dialectics, Explorations in Environment and Development

11 Dirk Holemans, Met gemengde gevoelens, Uitgelezen, Eric De Kuyper, Met gemengde gevoelens. Over eigenheid, identiteit en nationale cultuur

12 Jef Peeters, Een interdisciplinaire benadering van duurzaamheid, Uitgelezen, Bernard Mazijn, Duurzame ontwikkeling meervoudig bekeken

13 Literair, Erik Vlaminck, Verhalen uit de bajes

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account