logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

Boeklancering - Solidariteit in superdiversiteit

26 oktober 2017 19:00 – 22:00
Location: Vredestraat 22, Antwerpen, Vlaanderen, België
Category: Evenementen denktank

Toegang gratis - inschrijven verplicht

--- 

Vlaanderen is ondertussen superdivers geworden. In onze steden – zeker in bepaalde wijken ervan - is er amper nog sprake van een culturele meerderheid. Als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vakbondsmilitant, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer of jeugdwerker worden we daarom allemaal geconfronteerd met culturele verschillen.

In dit boek lees je hoe solidariteit in superdiversiteit vorm krijgt, op basis van het grootschalig DieGem-onderzoek. Dat bestudeerde 32 verschillende plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar ontmoeten. Concreet gaat het om een brede waaier aan scholen, bedrijven, buurtpleintjes, sociale woonwijken, sportclubs, jeugdprojecten, enz.

 Solidariteit in superdiversiteit van Nick Schuermans, Joke Vandenabeele, Stijn Oosterlynck, Marc Jans & Dirk Holemans, is een publicatie van Acco ism. Denktank Oikos.

Ben je benieuwd naar de bevindingen van dit onderzoek en tot welke praktische tools dit geleid heeft?

Kom dan zeker op 26 oktober naar de lancering van het boek.

PROGRAMMA 

19u00  Dirk Holemans: Verwelkoming: een nieuwe samenleving vraagt een nieuw beleid

19h10  Stijn Oosterlynck: Solidariteit hier en nu: vier handvatten voor concrete actie. 

19h25  Vraaggesprek met Lien Gijbels (Samenlevingsopbouw Brussel - alternatief woonproject Leeggoed): Hoe ga je als professional om met het spanningsveld tussen integratie in de bestaande samenleving en de nood tot transformatie ervan? In mensentaal: blijven we de woonnood pikken of schieten we beter zelf in actie?

19h40  Vraaggesprek met Samad Bouakka van CollectActif (Brussel): Over praktijken van burgerschap door mensen zonder burgerschapsstatuut. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen tijdelijke en duurzame vormen van solidariteit? Hoe belangrijk is het om coalities aan te gaan met andere partners?

19h55  Panelgesprek met Charlotte Nollet (Tower Automotive Gent) en Saida Isbai (ACV-diversiteit): Wat betekenen superdiversiteit en solidariteit op de werkvloer? Wat is de verantwoordelijkheid van bedrijven en vakbonden in de totstandkoming van solidariteit? 

20h20  Nick Schuermans: Bij wijze van besluit: Vijf strategieën om om op een professionele manier werk te maken van solidariteit in superdiversiteit 

20h45 Receptie (aangeboden door Denktank Oikos)

Meer informatie over het boek. 

 

Ticket Type Quantity
Boeklancering 'Solidariteit in superdiversiteit' N/A

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.