logo

Vandana Shiva in België

In september is op uitnodiging van denktank Oikos niemand minder dan Vandana Shiva te gast in ons land. Shiva is internationaal erkend voor haar werk als wetenschapper en activiste en werd daar ook meermaals voor bekroond. Zij is een van de mondiale figuren van de strijd tegen ggo's, patentering van zaden en de hiermee verbonden multinationals als Monsanto.

Op dinsdag 17 september geeft Shiva een lezing in NTGent, de dag nadien spreekt ze in Brussel.

Een interview met deze inspirerende denker kan je hier bekijken.

Add a comment

Lees meer

Auteursgesprek 'Stilstand'

Hoe komt het dat de Vlaamse regering er na al die jaren maar niet in slaagt een oplossing te vinden voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek? Manu Claeys geeft in zijn boek Stilstand antwoorden op die vraag. Op 27 juni stelt hij in het Gentse Geuzenhuis zijn boek voor en gaat hij in gesprek met professor Filip De Rynck.

Op 19 december 2005 tekende de actiegroep stRaten-generaal officieel bezwaar aan tegen een nieuwe snelweg door de stad Antwerpen en legde meteen ook een alternatief voor. Het was het begin van een lange strijd tegen het grootste geplande infrastructuurproject ooit in België: de Oosterweelverbinding. Mobiliteitsexperts, milieudeskundigen, dokters, planologen, bedrijfsleiders, bewonersgroepen en stadsbrede bewegingen sloten zich aan bij het protest.

Uitgemeten op tijdsverloop, media-aandacht en politieke commotie werd dit 's lands grootste burgerstrijd van de voorbije jaren, die voortduurt tot vandaag. Het politieke beheer van het dossier verwerd stilaan tot een ingewikkeld staketsel van manipulatie en bedrog. Partijbelangen, machtspolitiek en parallelle besluitvorming creëerden een zwart gat, dat gaandeweg elk streven naar nuchtere beleidsvoering en uiteindelijk het vinden van valabele oplossingen opslokte.

In Stilstand brengt Claeys zijn meest cruciale teksten over de kwestie samen in een uniek logboek. Hij becommentarieert in real time de gebeurtenissen, reageert op politieke communicatie, hekelt het gebrek aan transparantie en burgerparticipatie, hij informeert over alternatieven en roept op tot actie.

Manu Claeys is voorzitter van stRaten-generaal. Samen met de actiegroep Ademloos kreeg stRatengeneraal in 2010 de Prijs voor de Democratie. De auteur is een gelauwerd essayist.

Add a comment

De Groene Academie

Het wordt stilaan een gewaardeerde traditie: de Groene Academie van Oikos. Net als vorige jaren biedt Oikos ook dit najaar een basisopleiding aan over ecologisme als ideologische stroming. Op drie zaterdagen worden de bouwstenen van de groene ideologie uit de doeken gedaan. De dagen bestaan uit een voor- en namiddag gedeelte, waarbij telkens deskundigen een uiteenzetting geven die uitmondt in een groepsgesprek in een ongedwongen sfeer.

321247 2269505590513 12204125 nTijdens de eerste dag wordt inzicht gegeven in de historische wortels en de ontwikkeling van het ecologisch bewustzijn, van het ecologisch denken en de groene partij. De tweede dag focust op de verschillende opvattingen binnen de groene beweging over de economie en op ecologisch burgerschap als uitgangspunt van een hedendaagse, dialogische democratie. Tot slot schetsen we een groene kijk op de toekomst van de welvaartsstaat en gaan we in gesprek met ecologisten uit de praktijk.

De Groene Academie vindt dit jaar plaats op 5 oktober, 16 november en 14 december. Meer informatie vind je hier. Let wel, wegens de grote belangstelling is snel inschrijven aan te raden!

Add a comment

Sunita Narain in België

Sunita Narain copyright GieGorisOp donderdag 23 en vrijdag 24 mei komt de Indiase milieu-activiste Sunita Narain naar België voor twee boeiende MO*lezingen over milieu, klimaat en ontwikkeling. Sunita Narain is directrice van het Indiase Centre for Science and Environment (CSE) en werkt al dertig jaar rond de vraag hoe milieu en ontwikkeling samenhangen. Ze is een van de gezaghebbende stemmen uit het Zuiden in mondiale discussies over milieu en klimaat.

Op donderdag spreekt ze in Gent over 'Ecologie van de armen', vrijdag gaat ze in Antwerpen in op het belang van mondiale milieu- en klimaatakkoorden.

Add a comment

Lees meer

Terugblik: Het Groene Boek #3

DSC 0004We mogen weer terugblikken op een geslaagde editie van Het Groene Boek. Een geïnteresseerd publiek van een vijfhonderdtal mensen bezocht de verschillende debatten en lezingen in de theaterzaal en het forum van het Kaaitheater. Enkele hoogtepunten waren zonder twijfel het eerste debat met o.m. Harald Welzer en de jonge actieve schrijver Rutger Bregman over hoe consumptie onze identiteit heeft gevormd, en het inspirerende transitiedebat met o.m. Michel Bauwens en Rik Pinxten. Veel aandacht was er ook voor het debat tussen Koen Haegens, Ann Demeulemeester en Joke Hermsen over 'de tijdstrijd'. Maar ook het generatiegesprek was erg bijzonder door de boeiende interacties, zo kregen de tachtiger Paula Semer en twintiger Sihame El Kaouakibi de zaal stil tijdens hun gesprek. Ook de internationale gasten Joan Martinez-Alier en Ezio Manzini konden op heel wat belangstelling rekenen. Weinigen konden de vele spraakmakende boeken aan de verschillende standen weerstaan, maar ook door de boekenruil gingen heel wat mensen met een 'nieuw' boek naar huis, in ruil voor een exemplaar uit hun eigen boekenkast.

Voor programmator Dirk Holemans toont de grote belangstelling voor Het Groene Boek dat mensen zich terug meer betrokken voelen bij hun toekomst: "Niet toevallig trok het debat over hoe de transitie naar een duurzame samenleving realiseren, het meeste publiek. Maar ook boeken die nauw aansluiten bij de concrete leefwereld, zoals Groeten uit Transitië, konden rekenen op heel wat belangstelling. Voor ons een duidelijke stimulans om van Het Groene Boek een traditie te maken, alle suggesties voor de vierde editie in 2014 zijn welkom!"

DSC 0034 DSC 0053 DSC 0064

 

Add a comment

Ezio Manzini op Het Groene Boek #3

Op zondag 28 april is Ezio Manzini te gast op Het Groene Boek. Hij geeft er de afsluitende lezing.

EzioManzini-300x200Ezio Manzini is misschien wel ‘s werelds belangrijkste expert in duurzaam design. Hij is professor Industrieel Design aan de Milanese Polytechnic en is er ook directeur van CIRIS, het interdepartementaal Centre for Research on Innovation for Sustainability. Manzini doet onderzoek naar innovatieve processen in het productie- en consumptiesysteem, en vooral naar de relatie tussen productstrategieën en milieubeleid in het kader van duurzame ontwikkeling.

Verder heeft hij verschillende boeken over design geschreven, waaronder The Material of Invention, Artifacts: Towards a New Ecology of the Artificial Environment, en Solid Side: The Search for Consistency in a Changing World (met Marco Susani). Zijn recent boek, Sustainable Everyday, beeldt zich in hoe het leven kan zijn in een duurzame samenleving aan de hand van mogelijke scenario’s en werkzame alternatieven.

Manzini is tevens redacteur bij verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Journal for Sustainable Product Design (VK). Op de website changedesign.org wordt een greep van zijn ongepubliceerde manuscripten aangeboden. 

Meer info over Het Groene Boek

Add a comment

Het Groene Boek #3

Op zondag 28 april 2013 is Het Groene Boek aan zijn 3de editie toe. Het Groene Boek wil een ontmoetingsplek zijn voor iedereen die begaan is met de transitie naar een sociaal-ecologische samenleving. Academici, kunstenaars, internationale denkers en spelers uit het middenveld zitten samen aan tafel om de vragen die de ecologische crisis oproept, het hoofd te bieden. In dialoog met het publiek gaan ze op zoek naar oplossingen en alternatieven.

Koen HaegensEén van de sprekers is Koen Haegens. Hij is redacteur van De Groene Amsterdammer en schrijft daarin over onderwerpen als populisme, het nieuwe werken en de economische crisis. Hij verbleef jaren in Berlijn, waar hij ontdekte dat lage woonlasten tijd en rust geven. In zijn boek Neem de tijd. Overleven in de To go-maatschappij (2012) zoekt Koen Haegens naar de wortels van onze haast, die ondanks de technologische vooruitgang niet verminderd is. Zijn onverwachte conclusie is dat we van onze tijd beroofd zijn, door ‘tijdsdieven’ – maar het is nog niet te laat om daar iets aan te doen. Door gezamenlijk de strijd aan te gaan met de klok kunnen we volgens hem weer baas worden over onze eigen tijd – en regisseur van ons eigen leven.

Tijdens Het Groene Boek gaat hij het debat aan met Jan Blommaert (auteur van De 360° werknemer), Ann Demeulemeester en essayist Stefan Hertmans onder de noemer "De Tijdstrijd".

Add a comment

Studium Generale 'Duurzame steden'

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, het Centrum voor Lokale Politiek, Ugent10:10 en de Gentse Studentenraad (Universiteit Gent) organiseerden in februari en maart samen met Kunstencentrum Vooruit een studium generale ‘duurzaamheidsdenken’. Deze keer stond het thema 'Duurzame Steden' centraal.

Add a comment

Lees meer

Feminisme en ecologie: a difficult love affair

Ecofeminisme wordt niet altijd met evenveel enthousiasme onthaald. Zelfs niet in feministische kringen. Daar zijn begrijpelijke redenen voor. Het heeft feministes bloed, zweet en tranen gekost om het juk van de zogenaamde band tussen vrouwen en de natuur van zich af te werpen. Als er dan plots een nieuwe feministische stroming opduikt die de link tussen de ecologische crisis en de onderdrukking van vrouwen centraal stelt - en die op die manier de band tussen vrouwen en de natuur opnieuw binnen lijkt te brengen - is het te begrijpen dat vrouwen op hun hoede zijn.

Lees verder

Add a comment

Mensen maken de stad

Op zaterdag 23 februari was de Oikos-publicatie Mensen maken de stad onderwerp van gesprek op radio Klara in het programma Trio. Dirk Holemans sprak met architect en publicist Koen Van Synghel over de toekomst van onze steden. Je kan het gesprek hier herbeluisteren.

Maandag 25 februari ging ook de Radio 1-uitzending van het Vermeylenfonds over Mensen maken de stad. De uitzending is hier te herbeluisteren.

Meer info over het boek vind je hier. Bestellen kan door € 19,95 + € 4 verzendingskosten over te schrijven op het rekeningnr. 001-5987701-64 van Oikos vzw met als vermelding ‘Mensen maken de stad’.

Add a comment

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.