en

Winkelwagen leeg

Denktank voor Sociaal-Ecologische Verandering

De toekomst heroveren

de-toekomst-heroveren
€ 4,00 stuk

Harald Welzer.

Oikos, Goethe-Institut Brüssel. 2013

€4,- (+€2,- verzendingskosten voor België. Geen verzending naar het buitenland)

-------------------------------------------------

Onze samenleving zit vast in het streven naar economische groei waarbij we de illusie achterna hollen dat meer materiële welvaart ons gelukkig zou maken. Harald Welzer toont hoe het groei-paradigma niet enkel de economie overheerst, maar evenzeer ons hoofd en ons hart heeft veroverd. Daarom zal economische innovatie niet volstaan om de economie en de samenleving echt te verduurzamen. Door duidelijk te maken op welke mechanismen en principes onze idealen en wensen gebaseerd zijn, maakt hij de weg vrij voor verandering.

Welzer ontwikkelt een nieuw hoopvol politiek ecologisch verhaal dat steunt op een veelheid aan concrete duurzame praktijken. Want doemberichten beïnvloeden nauwelijks ons handelen omdat ze niet verbonden zijn met ons concrete leven. De auteur toont ons dat de levenskunst van de toekomst erin bestaat het bereikte beschavingsniveau op het vlak van onderwijs, gezondheid, e.d. te behouden en tegelijk het hulpbronnenverbruik drastisch te verlagen. Het nieuwe paradigma heet cultiveren, niet groeien. Welzer pleit voor de herovering van de toekomst, voor het herstel van een toekomstvaardigheid en een totaal nieuwe intolerantie tegen de chronische schending van het mensenrecht om in de toekomst te overleven. Daarom heeft ook de 21ste eeuw visies nodig van betere, rechtvaardigere en gelukkigere levenswijzen. Hierbij kunnen we niet zomaar terugvallen op bestaande kennis en ervaringen om de toekomst duurzaam aan te pakken. En daar is het om te doen: een cultuur van zorgvuldige aandacht ruilt het paradigma van verkwisting in voor het paradigma van cultivering.

Oikos vertaalde i.s.m. het Goethe-Instituut twee sleutelteksten van Harald Welzer, zijn essay Mentale Infrastrukturen, dat hij schreef i.s.m. de Heinrich Böll Stiftung, en de inleiding van zijn Der Futurzwei Zukunftsalmanach 2013. De publicatie die daaruit voortkwam heet De toekomst heroveren en kan besteld worden bij Oikos.

Bestellen:

De toekomst heroveren kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €4,- + €2,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres (enkel binnenland).

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account