en

Winkelwagen leeg

Denktank voor Sociaal-Ecologische Verandering

Sociaal

Sociaal (38)

Rijkdom en ecologische crisis

03 augustus 2022 by Sociaal 842 Views
Jef Peeters

Written by

Over het algemeen vindt onze samenleving armoede een probleem. We definiëren dan ook zoiets als een ‘armoedegrens’ om het sociaal beleid te kunnen oriënteren. Daar horen wel allerlei discussies bij over wat een voldoende voorziening voor levensbehoeften is, maar het staat in ieder geval op de maatschappelijke agenda. Iets als het bepalen van een ‘rijkdomsgrens’ met alle bijhorende vragen lijkt echter geen aandacht van onderzoek en beleid te krijgen. Dat stelt ook econoom en filosoof Ingrid Robeyns vast als uitgangspunt van haar essay Rijkdom. Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord?. Kunnen we een scheidslijn bepalen ‘tussen een goed en welvarend leven leiden enerzijds, en anderzijds zoveel hebben dat bijkomend inkomen geen verschil meer maakt voor je menselijke welzijn, ontplooiing en floreren?’ (p. 17). De aandacht voor grote rijkdom is daarbij meer dan louter afgunst op wat al te gemakkelijk als de eigen ‘verdienste’ van de betrokkenen wordt beschouwd. Er zijn wel degelijk maatschappelijk-ethische redenen om ons te bekommeren over grote rijkdom. De veronachtzaming daarvan wordt echter versterkt door een al enkele decennia dominant economisch paradigma dat – in tegenstelling tot de traditie – ethiek buiten de economie plaatst. Robeyns stelt daartegenover ‘dat rijkdom helemaal niet beperkt kan worden tot een persoonlijke kwestie, maar dat die door en door moreel en politiek is’ (p. 32).

We gaan hier niet in op alle argumenten die zij daarover ontwikkeld, maar vooraleer te focussen op de ecologische redenen vermelden we er twee, waar ook heel wat andere auteurs de laatste jaren op wijzen. Om te beginnen is er de mogelijkheid van het grote geld om de politiek te beïnvloeden en mogelijk te corrumperen, wat de democratie ondermijnt. Verder is er het probleem van de maatschappelijke ongelijkheid, terwijl aangetoond is dat een gelijkere verdeling van dezelfde rijkdom meer welzijn oplevert. Net het protest van de gele hesjes laat zien dat dit laatste argument pregnanter wordt in de context van een almaar groeiende ecologische schaarste.

Daarmee komen we bij het punt dat grote rijkdom niet verenigbaar is met onze ecologische plichten. Het gaat om de vraag in welke mate we de natuurlijke hulpbronnen van de aarde mogen gebruiken. Dat is geen punt dat pas door de recente ecologische beweging naar voor gebracht wordt. Ook John Locke, een van de vaders van het liberalisme, stelde in de 17de eeuw al dat we bij dat gebruik altijd genoeg moeten laten voor anderen, en wel van dezelfde kwaliteit. We moeten erkennen dat er vandaag niets minder waar is. Earth Overshoot Day, de symbolische datum waarop de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in een jaar duurzaam kan produceren heeft opgebruikt, drukt ons daarbij nog eens met de neus op de feiten. Die dag viel dit jaar al op 28 juli, wat betekent dat we sinds vorige week op een vorm van ecologisch ‘krediet’ leven. Op jaarbasis gebruiken we 1,7 maal de mogelijkheden die de aarde biedt.

Spreken over ‘we’ of ‘de mensheid’ is hier echter misleidend omdat deze ecologische voetafdruk op een gemiddeld gebruik slaat, wat de grote verschillen tussen mensen verdoezelt. Om te beginnen viel Earth Overshoot Day voor België al op 26 maart, wat wil zeggen, dat als iedereen zou leven zoals wij Belgen, er maar liefst 4,1 aardes nodig zouden zijn om onze levenswijze aan te houden. Dat herinnert ons eraan dat de gemiddelde levenswijze in een ‘rijk’ land als België onhoudbaar is. Maar ook hier gaat het om een gemiddelde. We weten dat mensen die zich onder de armoedegrens bevinden niet aan dat gemiddelde participeren. Daartegenover consumeren rijke mensen meer, waardoor rijkdom een probleem vormt voor de ecologische gezondheid van de planeet. De grootte van de gemiddelde voetafdruk bij ons duidt echter aan dat niet enkel de extreem rijken hier een verantwoordelijkheid hebben. Ook de (hogere) middenklasse is betrokken partij (ook volgens Robeyns). Daarbij stelt zich het probleem dat leden uit de middenklasse zichzelf niet als rijk zien, wat hen zou ontlasten van bijzondere ecologische verantwoordelijkheden, hoewel ze die wel degelijk hebben.

Dit probleem van rijkdom wordt wetenschappelijk ondersteund door een recent overzichtsartikel over de invloed van rijkdom op de toestand van het milieu: ‘De welvarende burgers van de wereld zijn verantwoordelijk voor de meeste milieueffecten en staan centraal in elk toekomstig vooruitzicht op een terugkeer naar veiliger milieuomstandigheden. (…) Een overgang naar duurzaamheid kan alleen doeltreffend zijn als de technologische vooruitgang wordt aangevuld met ingrijpende veranderingen in de levensstijl.’ Daarbij kan men wel niet voorbij gaan aan de structurele context die de overconsumptie aandrijft. De superrijken komen dan wel bijzonder in het vizier omdat zij zowel bepalend zijn in het aansturen op verdergaande economische groei als in het opdrijven van de consumptienormen.

Dat economische groei nodig is om maatschappelijke behoeften te dekken, zowel op vlak van herverdeling als van milieu-investeringen, is vooralsnog een dominante opvatting. Het zijn echter vooral de rijken die daarvan profiteren, wat toch vraagt om een bijgesteld perspectief. Dat wordt bijvoorbeeld geboden door recent onderzoek naar de relatie tussen behoeftebevrediging met laag energiegebruik en een hele reeks sociaaleconomische factoren. Het onderzoek concludeert dat net overmatige winning van grondstoffen (extractivisme) en economische groei boven gematigde welvaartsniveaus samen gaan met een lagere behoeftebevrediging en een grotere energievraag. Dat economische groei gunstig is voor het menselijk welzijn wordt dus empirisch weerlegd. Daartegenover vinden de onderzoekers ‘dat factoren zoals de kwaliteit van openbare voorzieningen, inkomensgelijkheid, democratie en toegang tot elektriciteit samengaan met een hogere behoeftebevrediging en lagere energiebehoeften’. Deze bevindingen geven onmiddellijk indicaties over welk soort beleid ecologische en sociale kwesties tegelijk kan aanpakken.

Om beleid te kunnen voeren heeft de overheid inkomsten nodig, wat vaak als probleem wordt aangehaald. Maar als rijkdom vandaag de ecologische crisis verder aandrijft, wat zou er dan mis zijn met een grotere progressiviteit in ons belastingstelsel? En is het dan ook niet evident om de vermogens meer aan te spreken?

Read more...

Oikos in De Morgen

16 december 2021 by Sociaal 1806 Views

De ecologische crisis is ook een sociale crisis en je kan de ene problematiek bijgevolg niet aanpakken zonder de andere. Dat zeggen Dirk Holemans, Marie-Monique Franssen en Philsan Osman in hun ecofeministisch essay Voor wie willen we zorgen? ‘De Vlaamse regering toont elke dag hoe het niet moet.’

Lees het volledige artikel via deze link (geen paywall). 
Het essay 'Voor wie willen we zorgen?' kan je bestellen via deze link

Read more...

Call for candidates! Feminist Climate Ambassadors 2021

25 februari 2021 by Sociaal 2036 Views
Administrator

Written by

CALL FOR CANDIDATES! Are you a #FeministClimateAmbassador?

We are looking for feminist climate activists, changemakers, herstory influencers and community leaders to join the Feminist Climate Ambassadors training programme, with study trips – should the Covid-19 pandemic allow so – to Brussels and Glasgow. 

This online training is a part of the Feminists in the Climate Movement project, organised by GEF and its supporting partners Educational Centre Visio (Finland), Green Economics Institute (UK), Oikos (Belgium) and Fundacja Strefa Zieleni (Poland). The project promotes the growth of the green feminist movement across Europe.

Twenty ambassadors from across Europe will be appointed to participate in the six-month training program free of charge. The training starts at the end of March and has monthly online meetings, culminating in study trips to the European Parliament and Ecopolis in Brussels and COP26 in Glasgow in October-November. We encourage all ages and backgrounds to apply!


Do you have what it takes?

- You are passionate about making change
- You are engaged in concrete action to promote sustainability, ideally with a gender equality lens
- You wish to learn about advocacy, networking and campaigning
- You want to identify and pursue your personal advocacy goals
- You want to raise awareness for your cause
- You want to meet other feminists working on similar projects in their regions


As an ambassador, you will receive…

☝️ Training by international experts, facilitators and political leaders to define and achieve your own advocacy ambitions
☝️ The possibility to develop your projects with an established mentor – industry leader, politician, campaign specialist, NGO leader…
☝️ A toolkit to support your own work in your local project
☝️ Support and visibility for your own goals via the Feminist Climate Ambassadors network
☝️ Opportunity to participate in COP26 in Glasgow or visit the European Parliament and Ecopolis event in Brussels – travel and accommodation is covered by the training programme for one study trip per participant 
☝️ The right to use the title #FeministClimateAmbassador


Training activities:

 • Virtual training day 1 on Saturday March 27th 2021 (compulsory)
 • Webinar on Sunday March 28th 2021 (participation encouraged, recording will be available)
 • Webinar on Thursday April 8th 2021 (participation encouraged, recording will be available)
 • Virtual training day 2 on Saturday April 24th 2021 (compulsory)
 • Webinar on Saturday 8th May 2021 (participation encouraged, recording will be available)
 • Virtual training day 3 on Saturday 22nd May 2021 (compulsory)
 • Virtual training day 4 on Saturday 19th June 2021 (participation encouraged, no recording)
 • Webinar on Saturday 28th August 2021 (participation encouraged, recording will be available)
 • Virtual training day 5 on Saturday 4th September 2021 (compulsory)
 • Virtual training day 6 on Saturday 25th September 2021 (compulsory)
 • One study trip – should the Covid-19 pandemic allow –, either to the European Parliament and Ecopolis event in Brussels (22-24 October 2021) or COP26 in Glasgow (beginning of November)
 • As a participant to the Feminist Climate Ambassador training, you will also have the opportunity to attend a 3-day climate & feminism summer school free of charge on August (not compulsory.)

Deadline for submitting applications is March 10th 2021 at 12 (noon) CET. Applications will be reviewed by a jury of experts. Selected ambassadors will be contacted by March 15th 2021. Training will start on Saturday March 27th 2021 with a kick-off meeting. The virtual working space will open on April 1st, and will be available for the duration of the training for networking and exchanging ideas with fellow ambassadors and trainers. 

Application link

 

This project is organised by the Green European Foundation with the support ofVisio, Green Economics Institute, Oikos, FundacjaStrefaZieleniandwith the financial support of the European Parliament to the Green European Foundation.

Read more...

De innovatie van Filantropie

06 maart 2020 by Sociaal 3782 Views
Pascal Debruyne

Written by

Social Impact Bonds in Vlaanderen.

In diverse steden zoals in Antwerpen -al claimt SP.a dat ze sociaal werk niet vermarkt- en in Vlaanderen, is er een nieuw investeringssysteem ontwikkeld om sociaal werk te financieren. De zogenaamde “Social impact Bonds”. Nu ook in Kortrijk bij het Oranjehuis dat samen met BNP Paribas Fortis een SIB-project opzet, “Back on Track” om 133 jongvolwassenen bij te staan die in een situatie van dreigende dakloosheid verzeild zijn geraakt. 

 (https://www.standaard.be/cnt/dmf20200304_04876226). Laat ons meteen duidelijk zijn, helaas een gat in de markt daar deze doelgroep al te vaak vergeten wordt. En zeker vanuit een outreachende Housing First-benadering is daar wel wat experimenteel basiswerk te verrichten.

De financiering wordt gedaan via een SIB.  De noodzakelijke 1,7 miljoen euro wordt op tafel gelegd door de  bank BNP Paribas Fortis. En dat roept vragen op. Bij “Social Impact Bonds” nemen bedrijven de werking (of beter: modus operandi) van sociaal werk over via een “pay per succes”-systeem. Erg outputgericht sociaal werk dus. Menig onderzoek naar de politieke, ideologisch en empirische context van SIB’s in het VK, in de VS en andere landen als Nederland, laat kritische geluiden horen. Zeker over de bredere shift van de welvaartstaat die toenemend uitgehold wordt en geprivatiseerd.

Wat gebeurt er wanneer “welfare” wordt vervangen door “profit”? Zoals Spicker stelt in onderzoek over SIB’s: “SIBs are certainly an interesting idea, but they are also a significant innovation in how social welfare services are funded and provided. They constitute a boundary shift in the nature of social welfare and raise fundamental questions about what makes a service ‘public’ and what, if anything, is changed in the  nature  of  a  welfare  service  when  it is  incentivised  by profit” (Spicker,  2009: In: Social Impact Bonds: Shifting the Boundaries of Citizenship. Available from: https://www.researchgate.net/publication/263004415_Social_Impact_Bonds_Shifting_the_Boundaries_of_Citizenship). Dezelfde kritische bedenkingen werden onlangs op Sociaal.net gegeven, in een bijdrage van journalist Menno Bosma https://sociaal.net/achtergrond/social-impact-bonds-nederland/. Maar er zijn nog wel wat andere vragen te stellen. Voor we te hard van stapel lopen, even wat vragen dus.  Wat is die “SIB”? Hoe werkt dat? En wat is er mis mee?

 

Hoe werkt het?

Private investeerders krijgen directe winst uit hun investeringen via SIB’s door een besparingsoperatie die publiek geld naar private aandeelhouders sluist. De winst door rente die het risico van private investeerders moet dekken, kan enkel komen van wat men bespaart. In het beste geval is dat door middelen die men anders moet uitgeven aan ergere interventies, in preventie te stoppen van SIB-projecten.

Hier gaat men dus geld verdienen aan groepen zoals daklozen en kwetsbare jongeren (normaal tussen de 2 en 9% bij SIB’s). Als het doel wordt behaald, dan wordt het geleende kapitaal met rente – vanuit besparingen op uitkerings- of andere budgetten – door de overheid terugbetaald aan de private investeerders. Mislukt een SIB en wordt het resultaat dus niet behaald, dan ligt het verwaarloosbare risico bij de investeerders. Let wel, in theorie, want vaak springt de overheid dan in volgens menig onderzoek.

 

De politiek-ideologische vraag

Laat ons vooral de politiek-ideologische vraag niet uit de weg gaan. En slechts dit debat voeren op basis van de vraag “werkt het of werkt het niet”: een zoveelste poging om sociaal werk te evalueren aan de hand van pragmatische techno-politiek. Maar politiek-ideologisch dus. Banken en bedrijven winnen tweemaal, omdat ze nu meedoen en macht krijgen aan twee kanten van de onderhandelingstafel: aan de ene kant onderhandelen over hoeveel belastingen ze betalen en hoe sterk de vennootschapsbelastingen kunnen dalen, en aan de andere kant hoeveel ze kunnen verdienen aan sociale interventies omdat er “te weinig geld is bij de overheid om te investeren”.

Maar de winst is groter. De symbolische winst is groot, waarvan we weten dat dit zich omzet in marktwaarde. Bijvoorbeeld: “BNP Paribas Fortis als de trekker van reddende bedrijven voor “De Jordy-jongeren”” Een betere framing voor Corporate Social Responsibility-PR had men niet kunnen bedenken. Wat het bedrijf nu ook nog doet: het bedrijf is een welwillende weldoener. Niemand die vragen stelt aan BNP Paribas Fortis waarom de overheid te weinig publieke middelen heeft? En hoeveel belastingen banken betalen of hoe ze zelf omgaan met geld als maatschappelijke actor. Of hoeveel bedrijven- ja, ook sociaal ondernemende bedrijven als Colruyt- betalen of omgaan met belastingen. (zie: https://www.demorgen.be/nieuws/colruyt-over-onthullingen-we-zijn-een-van-de-grootste-belastingbetalers-in-belgie~bfbbd2df/). Kortom, het hele debat over de principiële rechtvaardigheidskwestie, die ook materieel over publieke middelen en eerlijke verdeling gaat, wordt opgelost door de overheid aan de kant te zetten. De besparingen zijn netjes geparkeerd, “no questions asked”.

 

Wat weten we uit de praktijk en onderzoek?

Waar de vorige minister van Welzijn zich tegen de vermarkting van sociaal werk keerde, is minister Beke een voorstander. “Omdat het innovatie oplevert”. Die claim, die een “vanzelfsprekend” moet oproepen, wordt nergens onderbouwd. En moet een gevoel oproepen dat overheidsmiddelen geen vernieuwing met zich meebrengen. Nochtans stelt onderzoek van Maier en Meyer (2017) in “Social Impact Bonds and the Perils of Aligned Interests”, dat zich neutraal positioneert dat net een doordachte onderhandeling en analyse van relaties en contracten cruciaal is: (https://www.mdpi.com/2076-3387/7/3/24/htm). “As almost any contract, SIBs involve actors with complex, partly converging and partly diverging interests. Proponents should avoid the illusion that all these interests can be easily aligned without displacing or neglecting some of them. It is impossible to merge these interests into a complete contract that fully satisfies all. At best, partners can agree on a psychological contract (Rousseau 1995) that hinders actors to pursue a hidden agenda at the cost of others. Moreover, in the best of all SIB-worlds, actors engage in honest and thorough negotiations to align their interests as far as possible.” Kortom: bij SIB’s doet context en actoren ertoe: ze zijn allerminst “zomaar innovatief”. De vraag naar de contouren van onderhandeling, de rol van de overheid, de aanduiding van personeel en specifieke output is cruciaal.

Onderzoek wijst ook op kritische wijze naar het zogenaamde “pistachio-effect”. Dat betekent dat een sterke marktgedreven outputgerichte werking, dreigt om de meest kwetsbare groepen uit te stoten. En dus enkel mikt op directe dienstverlening waarmee men expliciet de output kan halen.

Ook de bredere context waarin kwetsbare groepen zitten wordt eraf gereden: dit gaat om dienstverlening zonder politiek luik. Waardoor men sociaal werk depolitiseert. Bye bye politiserend en structureel sociaal werk dus. Waarom denk je dat veel projecten gaan over directe outputgerichte dienstverlening zoals begeleiding naar werk. Waar men dan ziet dat er wel degelijk een verschil wordt gemaakt in doorstroom naar de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen -ja, een stap vooruit- maar de duurzaamheid van die tewerkstelling, zo weten we uit onderzoek is belabberd. (zie: Carpentier, S. (2016), Levens in transitie. Een studie naar de sociaaleconomische trajecten van bijstandsgerechtigden in België, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck – Universiteit Antwerpen.) De structurele problemen die er zijn door er drempels op de arbeidsmarkt worden ingebouwd en hoe die arbeidsmarkt ongelijkheid reproduceert, blijven netjes buiten dit plaatje.

 

Veranderde relaties in de verhouding tussen overheid-investeerders-sociaal werk en doelgroepen.

Maar er is meer dat vragen oproept. Social Impact Bonds veranderen ook de relaties op het terrein zelf. Tussen organisaties, evaluatoren, overheid en doelgroepen. Wat een hulpverleningsrelatie is, gebaseerd op vertrouwen waarin tijd een belangrijk rol speelt, wordt nu onder tijdsdruk een marktrelatie. Men moet outputgericht cijfers halen. En de cliënt of kwetsbare burger dreigt daarin een individueel subject te worden, dat mee die output moet garanderen door zich ondernemend op te stellen

Onderzoek van Christine Cooper, Cameron Graham en Darlene Himick van 2015, met de titel “Social impact bonds: The securitization of the homeless“, belicht de manier waarop een zekere ideologische invloed intreedt in wat sociaal werk moet zijn: “The SIB is thoroughly neoliberal in that it is constructed upon an assumption that there is no such thing as a social problem, only individuals who fail. The SIB transforms all participants in the bond, except perhaps the homeless themselves, into entrepreneurs. The homeless are instead “failed entrepreneurs” who become securitized into the potential future cash flows of investors.” (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0361368216300897?fbclid=IwAR1djH_rUbjwI1Ju3YuZBZqntyY_UAvrLyO-mFuh2YXhX__ymJyemiMmVdc. Of waarom was daartegen zoveel verzet in Gent toen projectontwikkelaar ReVive dat probeerde door te drukken in buurtwerkpraktijken? Zie deze bijdrage van Hans Grymonprez en mezelf (https://kifkif.be/cnt/artikel/de-markt-versus-de-samenleving-sociaal-werk-een-politiek-van-vermarkting-3084?fbclid=IwAR32l5ysedorS5F-KJ3mvYNjY1esBhWgxPvCOoahxHUIf53cIn-JhG0JrXk).

Ook dit onderzoek geeft soortgelijke risico’s aan op het niveau van kwetsbare doelgroepen zelf, waarbij een bepaalde laag van burgers wordt ingesloten, terwijl andere worden uitgesloten. “Assessing performance in relation to outcomes rather than narrower indicators does  not  resolve  this  problem  nor  address  the  incentive  to games  playing - focusing  on meeting formal performance targets rather than substantive issues -  and shaping services to meet the terms of a contract rather than the needs of clients (Hudson et al., 2010; Batmanghelidjh, 2012). SIBs could encourage investors to focus on policy areas which have more readily measurable results, but not necessarily address the underlying causes of the most serious cases, and encourage a focus on the ‘low hanging fruit’ (Davison,  2013).  This  can  lead  to ‘mission-drift’ (or shift), as investors pressurize service providers to prioritise outcomes which are more readily measured and away from the most needy.” (Starr,  2012, IN: Social Impact Bonds: Shifting the Boundaries of Citizenship. Available from: https://www.researchgate.net/publication/263004415_Social_Impact_Bonds_Shifting_the_Boundaries_of_Citizenship [accessed Mar 06 2020].)

Aanvullend, zoals onderzoek aangeeft is er ook een ideologische shift in de manier waarop er beleid gevoerd wordt en aan sociaal werk gedaan wordt.  Ik verwijs bijvoorbeeld naar “Social impact bonds: a wolf in sheep's clothing? (Neil McHugh, Stephen Sinclair, Michael Roy, Leslie Huckfield, Cam Donaldson, In: Journal of Poverty and Social Justice 21 (3), 247-257, 2013): “
This article provides a rounded critique of social impact bonds (SIBs): a newly developed and innovative financial investment model, developed in the UK and starting to spread internationally that could transform the provision of social services. Although SIBs have the potential to influence delivery by all providers, this article raises three concerns about their possible effects – in relation to their potential outcomes, unintended consequences for the UK third sector, and governance – and then reflects on SIBs as the latest manifestation of the ideological shift which the UK third sector is undergoing. As the authors demonstrate in the UK SIBs represent more than just an expansion of existing privatisation measures; they are part of the financialisation of service provision and delivery, bringing venture capital and the risk calculations and hedging of welfare outcomes to the financial market in an effort to shake up the assumed public sector inertia. As the authors discuss, the assumptions of risk, cost-saving attributes and the measurability of outcomes are all problematic in the financialised framework.https://www.ingentaconnect.com/content/tpp/jpsj/2013/00000021/00000003/art00005). 

De theorie is daarenboven anders dan de echte praktijk, gezien de altijd additionele beloftes die nodig zijn naar investeerders toe: “Despite policy enthusiasm across the globe, SIBs have failed to attract private market investors without substantial additional guarantees. SIBs raise questions about government’s ability to ensure broader public values.” (zie dit onderzoek: https://scholar.google.be/scholar… . Dezelfde boodschap wordt herhaald in deze bijdrage van 2016, van Alec Fraser, Stefanie Tan, Mylene Lagarde en Nicolas Mays, “Narratives of Promise, Narratives of Caution: A Review of the Literature on Social Impact Bonds.”.

 

En het Vlaamse middenveld?

Dit Vlaamse decreet passeerde een tijd geleden en werd goedgekeurd zonder kritische tegenstem. Wat ook iets zegt over hoe het middenveld hierop voorbereid is: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018042004&table_name=wet&fbclid=IwAR3hZHFSAZVm8To0MSPAnTsmGLugISSv0-pKqr2hhoxnShpfC3n2_4yJ_Yk.

Wat ons brengt tot de vraag over de politieke rol van het middenveld. Er is een sterke drive om zich tegen vermarkting te keren. Ik verwijs naar de morele schok die de privatisering van de daklozenopvang in Antwerpen, en op een ietwat andere manier in Gent gaf. Die morele weeklacht is correct. Er is iets grondig fout met de manier waarop sociaal werk in de handen van bedrijven wordt gegeven. (lees: https://sociaal.net/achtergrond/sociaal-werk-zal-politiek-zijn/). Niet in het minst is de politieke rol van het middenveld wankel tot afwezig in dat soort bedrijfsaanpak.

Maar het zou het middenveld zelf sterker moeten strategisch positioneren op de vraag “waarom” bedrijven aangesproken worden, vanuit een marktgerichte strategie, voor vaak innovatieve projecten en dito sociaalwerkpraktijk. Ik verwijs even naar de praktijk. Dit zowel naar de combinatie van functies die G4S (ja, die hebben een ethisch wankele reputatie) inneemt in de daklozenopvang Vesalius in Gent, waar het middenveld die verweving van functies niet ziet zitten, want “dat doen we niet”. Terwijl men in een Taskforce Wonen belooft “out of the box” te handelen. Dat spreekt de Stad Gent niet goed, hoe ze te werk gaat op basis van tendering, maar vragen dienen in alle richtingen worden gesteld.

Of een andere vraag. Welke projecten worden nu opgezet via een SIB? Veelal outputgerichte praktijken waar veel basiswerk komt bij kijken: begeleiden naar werk en coaching, begeleiding naar een woning en outreach. Hebben veel organisaties doorheen de tijd, geduwd en vaak verplicht vanuit overheidswege, zich niet in een keurslijf laten duwen van altijd maar efficiënter en effectiever handelen, met professionalisering als dictum? Met fusies, schaalvergroting en vertweedelijnsing samen met standaardisering als invulling daarvan? Allemaal beweging weg van de basis. Weg van het basiswerk. Het basiswerk is vandaag vooral toenemend voor vrijwilligers, zeker met kwetsbare groepen, en zeker met burgers met migratieroots en nieuwkomers. In tientallen gesprekken en interviews komt die ene zin naar boven: “Maar daar hebben professionals geen tijd meer voor he.”

Hier zou men historisch inzicht moeten verweven in het andere verhaal over en vanuit het sociaal werk: Is het niet ironisch en cynisch dat innovatief sociaal werk tegenwoordig moet betaald worden met geld uit de zakenwereld, die dus toenemend financiële voordelen kreeg de laatste decennia, met het gevolg dat er minder publiek geld was om te investeren? Vandaag heet dit “innovatie” en “risicovol sociaal ondernemen”. Om dus aan experimenteel basiswerk te doen? Terwijl dat basiswerk door de overheid de laatste decennia werd afgebouwd. Een mooi verhaal dat perfect de bewegingen in sociaal dehistoriseert en depolitiseert. Wat er vooral innovatief lijkt, is hoe het verleden terugkeert in een toekomstverhaal over SIB’s: een verhaal over de innovatie van filantropie dus?

Pascal Debruyne is Dr in de Politieke wetenschappen, werkzaam als onderzoeker bij Odisee Hogeschool, en voorzitter van VZW Uit De Marge VZW en Samenlevingsopbouw Vlaanderen.

Read more...

Lotgenoten in de groene heimat

06 februari 2020 by Sociaal 2826 Views
Dirk Holemans

Written by

De ecologische crisis vergt een andere omgang met de toekomst. Hoe zou de samenleving eruitzien als we via herverdeling en erkenning naar die toekomst zouden kijken?

 

De eindejaarsperiode ligt weer achter ons, de tijd van het jaar dat we de economie ­extra doen draaien en ons hart tonen aan wie niet kan genieten van de economische winst. In het rijke Vlaanderen bracht De Warmste Week opnieuw soelaas voor ontelbare goede doelen. Daarnaast waren er originele kerstacties zoals Luisterlenen in Oosterzele. Vrijwilligers leenden in de ­bibliotheek geen boeken uit, maar leenden hun oren voor wie de eenzaamheid moest verbijten tijdens de feestdagen.

De warme cheque en het luisterende oor zijn bewonderenswaardig, maar ze volstaan niet. Ze geven wel aan wat er mogelijk zou zijn, mochten regeringen bereid zijn tot een structurele en positieve samenwerking met burgers die gericht is op een goed leven voor iedereen. Ze verwijzen ook naar twee basisprincipes die volgens sociologen richtinggevend zijn voor een rechtvaardige samenleving: herverdeling en erkenning. De Amerikaanse sociologe Nancy Fraser omschrijft ze als de twee dimensies van emancipatorisch beleid. Hoe zou de samenleving eruitzien als we via herverdeling en erkenning naar onze gezamenlijke toekomst zouden kijken?

Rechtvaardige samenleving

Dat herverdeling hoort bij onze ­samenleving, zullen weinigen ontkennen, al springen we er wel opvallend nonchalant mee om. 75 jaar sociale zekerheid ging bijna stilzwijgend voorbij. Gelukkig maakte Bea Cantillon (DS 31/12) duidelijk dat we een sterke sociale zekerheid nodig hebben om de vergrijzing, digitalisering en klimaattransitie in goede banen te leiden. Zeker die laatste uitdaging zal naast herverdeling de discussie bepalen over op welke wijze we willen delen wat we halen uit de aarde.

Maar wat heeft erkenning te maken met een rechtvaardige samenleving? Vóór het verkiezingssucces van Donald Trump in de Verenigde Staten, en dus vóór het verlies van Hillary Clinton, werd steevast verwezen naar de domme omschrijving door Clinton van een deel van Trumps aanhang als deplorables: mensen die onze minachting verdienen. Dat is het omgekeerde van erkenning. De Amerikaanse auteur Lee Odden vat het effect daarvan goed samen: People will work for a living, but they’ll die for recognition. Mensen niet erkennen in hun waarde, komt neer op het negeren van hun identiteit. Als dat samengaat met economische achterstelling krijg je een sterke voedingsbodem die populisten aanwenden voor de uitbouw van hun op ressentiment gebaseerde politiek.

Er is ook een hoopgevende aanpak. Toen zijn verkiezing in de eerste ronde geannuleerd werd, riep Ekrem Imamoglu, de nieuwe burgemeester van Istanbul, zijn achterban op tot harde actie tegen Erdogan en zijn aanhangers. Maar Imamoglu stelde: ‘Ze willen dat we met elkaar vechten, maar wij, de mensen die niet willen dat dit volk met zichzelf vecht, zullen elkaar met klem blijven omarmen’ (De Groene Amsterdammer 19/6). Die aanpak vond hij bij de strateeg Ates Ilyas Bassoy, die een brochure schreef om respectvol campagne te voeren met als verrassende titel Het boek van radicale liefde. Daarin vermeldt hij twee belangrijke richtlijnen: kijk niet neer op aanhangers van Erdogan en leg de nadruk op economische in plaats van identitaire thema’s. Met die nadruk op inclusiviteit en links economisch beleid won de partij van Imamoglu overtuigend de tweede verkiezingsronde. Of hoe erkenning en herverdeling een recept zijn om populisten te bestrijden: toon respect voor hun kiezers en focus op economische ongelijkheid. En ook belangrijk: Imamoglu ondertekende al het engagement om het klimaatakkoord van Parijs na te leven, waarbij hij democratische participatie het kernpunt van het klimaatbeleid noemde.

Dubbele ongelijkheid

De nood aan erkenning is een universeel gegeven. Dat werd nog eens duidelijk op de voorstelling van het Jaarboek 2019 armoede en sociale uitsluiting. Daarop stelde Guy Malfait van de ngo ATD Vierde Wereld Vlaanderen: ‘Het ergste is niet om te leven met niets, het ergste is dat je wordt aanzien voor niets.’ Die miskenning van je identiteit maakt economische achterstelling des te pijnlijker. Dat tonen ook de gele hesjes in Frankrijk. Ze voelen zich miskend door de gewezen bankier Macron en klagen de achterstelling van hun regio’s aan, die in vergelijking met Parijs niet delen in de weldaden van de economische globalisering. Ze pikken het niet dat ze meer moeten betalen voor hun diesel, terwijl de kerosine-elite onbelast boven hun hoofden naar hun vakantie­bestemming vliegt.

Het maakt duidelijk dat erkenning en herverdeling ook de ecologische kwestie in rekening moeten brengen. Want herverdeling bestaat ook in de negatieve betekenis, wat wetenschappers in het hoger­genoemde Jaarboek omschrijven als dubbele ongelijkheid. Wie het al moeilijk heeft op sociaal vlak, wordt ook het hardst getroffen door de gevolgen van milieu­vervuiling, hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere inkomensklassen. Snikhete zomers treffen het hardst mensen met een laag inkomen in hun slecht geïsoleerd appartement.

Het maakt duidelijk dat sociaal en ecologisch beleid bij elkaar horen. Dat vergt een strategische intelligentie, die tot op heden grotendeels ontbreekt in het publieke debat. Twee concrete voorbeelden maken dat duidelijk. Klassiek linkse partijen verzetten zich tegen een hoge btw op elektriciteit, want dat zou asociaal zijn. Waarmee ze in feite aangeven dat ze rijke mensen willen subsidiëren als die bijvoorbeeld hun zwembad verwarmen. De oplossing is nochtans eenvoudig: een progressief energietarief dat de basis­hoeveelheid elektriciteit die je echt nodig hebt betaalbaar aanbiedt, en naarmate je meer verbruikt de kilowatt fiks duurder maakt. Als je dan tegelijk fors investeert in de isolatie van sociale woningen, zoals bijvoorbeeld de stad Gent doet, hef je de ongelijkheid in tweevoud op. Mensen met een laag inkomen kunnen dan trots zijn op hun milieubewuste woonst: koel in de zomer, met een lage energiefactuur warm in de winter.

Het tweede voorbeeld gaat over het belasten van vliegreizen. Nu betaal je geen btw op je ticket voor het vliegtuig dat onbelaste kerosine gebruikt als brandstof. Die anomalie rechtzetten, levert de bekende kritiek-zonder-oplossing op: met een vliegtaks maak je vliegen opnieuw iets van de elite. Opnieuw biedt een progressief tarief een oplossing. Wat als je vliegtoeslag de eerste keer dat je in een jaar vliegt bescheiden is, maar bij het volgende ticket telkens verdubbelt? Zo kan de voedingsbodem voor ressentiment verdwijnen: het gevoel dat andere groepen bevoordeeld worden, terwijl jij moet inleveren.

Herverdeling in de 21ste eeuw houdt dus meer in dan hoe ze ingevuld werd door de sociale welvaartsstaat in de vorige eeuw. Die laatste blijft essentieel, maar zal zich moeten transformeren tot de ecologische welzijnsstaat. Daarbij gaat het er niet meer om dat iedereen steeds meer koopkracht verwerft zodat iedereen steeds meer kan consumeren. Het gaat tegelijkertijd om de billijke verdeling van de milieugebruiksruimte die ons nog rest, met bijzondere aandacht voor mensen die leven in armoede en sociale uitsluiting. Hen meer levenskansen bieden hier en in het Zuiden, betekent dat de middenklasse een leven uitbouwt met minder beslag op energie en grondstoffen.

Veerkracht en zorg

Het verbinden van erkenning en herverdeling kan slechts gebeuren door een diepgaande democratisering. Dan erkennen we de kennis en waardigheid van de meest getroffenen. Het gaat er niet louter om de dialoog tussen andersdenkenden te stimuleren. In de nieuwe democratische praktijken kunnen we mensen samenbrengen rond concrete uitdagingen, zoals de verkeersveiligheid in hun wijk of de uitbouw van hernieuwbare energie in hun gemeente, en ze betrekken van bij de eerste gedachte tot de laatste realisatie. Ook de realiteit rond het plaatsen van windmolens toont de noodzaak, niet de luxe, van burgerbetrokkenheid. Waar burgers mee kunnen participeren, worden ze medestanders in plaats van tegenstanders. Participatieprojecten zijn ook mogelijk op nationaal niveau, zoals burgerraden in Zwitserland en Ierland tonen.

De ecologische crisis vergt een andere omgang met de toekomst. De sociale zekerheid kwam er om te kunnen omgaan met de risico’s van de industriële samenleving. Nu staan we voor de uitdaging de schokken van de ecologische crisis te voorkomen en op te vangen. Dat vraagt nieuwe keuzes. Vooruitgaan in het leven kan nu ook betekenen minder werken en minder spullen, maar meer tijd voor elkaar. Ook dat gaat over herverdeling. Cruciale concepten voor een rechtvaardige samenleving zijn dan het opbouwen van veerkracht – we zorgen dat we met zijn allen tegen schokken kunnen –, en zorgethiek – we staan voor grote uitdagingen, maar we gaan voor elkaar zorgen, net als voor de natuur die ons nog rest. Terwijl de christendemocratie verschrompelt onder haar eigen hardheid, is zorgethiek een belangrijke bijdrage van het ecologisme, in het bijzonder van het ecofeminisme.

Deel van de wereld

Dat soort democratisering ontslaat ­regeringen niet van hun verantwoordelijkheid. Als de gele hesjes aanklagen dat de spoorinfrastructuur in Franse regio’s afgebouwd is, terwijl snelle treinen erdoorheen razen, wijst dat op de nood aan investeringen in het openbaar vervoer. Dat sluit aan bij de reportage van Ine Renson in DS Weekblad(25/5) over het levens­gevoel in kleinere Vlaamse steden en buitengebieden. Transitie gaat er ongepland en creëert het gevoel van onmacht. De buurtwinkels en de kantoren van post en ziekenkas verdwijnen, een grote baanwinkel verschijnt buiten het centrum op maat van de auto. ‘Hebben we hier heel ons leven voor gewerkt?’, vragen mensen zich af als hun salariswagen ter discussie staat terwijl er geen alternatief voorhanden is.

De reportage beschrijft hoe het Vlaamse beleid het omgekeerde is van een echt democratiseringsproject: dat zou burgers opnieuw reële zeggenschap verlenen over hun leefomgeving. De toekomst ligt opnieuw bij de opbouw en uitrol van strategische intelligentie. Stel participatief voor elke streek een transitieplan op. ­Creëer gemeenschappelijke plekken en collectief vervoer op basis van gedeeld gebruik. Waarom geen deelgebouwen waar overdag gemeentediensten, post, ziekenkas, vakbond, … kantoor houden, en ’s avonds het jeugdhuis en lokale korte­ketenrestaurant het overnemen? En breid de energiecoöperaties uit tot deelplatformen voor elektrische fietsen en wagens. Net daar zou een toekomst­vaardige omgevingsminister werk van maken.

Zoals de schrijver Marc Reugebrink in deze krant (DS Avond 19/9) opmerkte, is het hoog tijd om zonder schroom opnieuw over onze heimat te spreken. Hij stelt terecht dat heimat nu te veel heimwee is, maar dat iedereen wel een thuis nodig heeft. Het is goed je thuis te voelen in eigen streek of stad. Tegelijkertijd weten we meer dan ooit dat uitdagingen niet stoppen aan grenzen. Het komt er dus op aan weer te aarden in het besef dat we moeten zorgen voor heel de aarde. Werk maken van een rechtvaardige samenleving, op basis van erkenning en herverdeling, gaat dus ook over de eigen plek met liefde uitbouwen in het besef dat we deel zijn van de wereld. Het vergt een doorgedreven democratisering, opdat steeds meer mensen zeggen: ‘Hier wil ik de rest van mijn leven aan meewerken’.

Read more...

PODCAST Ecopolis19 - Elvis Peeters & Tine Hens vertellen waarom het tijd is voor een engagerend verhaal

04 november 2019 by Sociaal 1837 Views

Beluister hier.

Elvis Peeters (De ommelanden, 2019) & Tine Hens (Mo Magazine) vertellen hoe ze elk op hun eigen manier bijdragen aan een sociaal-ecologische transitie. Podcast naar aanleiding van Ecopolis - Generation Hope, op 10 november 2019 in het Kaaitheater: www.ecopolis.be

Read more...

'De klimaatgeneratie geeft mij hoop’. Interview met Joke Hermsen

18 december 2019 by Sociaal 5572 Views
Hoe kijkt u naar het activisme en verzet dat vandaag wereldwijd plaatsvindt, zoals de gilets jaunes in Frankrijk en de jongeren die op straat komen voor het klimaat?

Eerst en vooral mogen we vaststellen dat dit een heel hoopvolle beweging is. Ik kan me herinneren dat ik me, in mijn maatschappijkritische essays, afvroeg waarom zo weinig mensen bereid waren om de straat op te gaan, om hun ongenoegen over het gevoerde politieke beleid te uiten. Er heerste duidelijk een demonstratievermoeidheid, ook bij de jeugd. Zo maakte ik bijvoorbeeld mee dat in Nederland de geesteswetenschappen steeds meer uitgekleed werden; bezuiniging na bezuiniging zorgde voor steeds minder vakken, minder docenten, grotere studiegroepen en enorm veel stress en werkdruk bij zowel docenten als studenten. Studenten van humanities rally van de UVA organiseerde diverse demonstraties en bezettingen, maar ze kregen eerst maar weinig steun. Pas afgelopen jaar hebben docenten zich in actiegroep WOinactie verenigd en organiseren ze samen met de studenten diverse protestacties. Je ziet het ook elders. De actiebereidheid neemt overal toe, in het onderwijs, de zorg, voor het klimaat; dat duidt op een mogelijk kantelpunt in de samenleving, zoals ik dat in mijn boek 'Kairos' (2014) noemde. Als grote delen van de bevolking menen dat het zo niet langer door kan gaan en het roer qua beleid echt om moet, dan kan er een kairotisch momentum, om met Walter Benjamin te spreken, een moment van ommekeer, van wending, van revolte ontstaan.

In mijn nieuwe essay 'Het tij keren met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt' (2019) onderzoek ik de mogelijkheid van dit verzet tegen het huidige politieke beleid, alsook de voorwaarden voor een succesvolle volkopstand samen met Hannah Arendt en Rosa Luxemburg, die daar immers uitvoerig over geschreven hebben. Afgelopen herfst werd ik in Frankrijk geconfronteerd met de protestbeweging van de gilets jaunes. Ik heb een huisje in Frankrijk met een aantal kunstenaars en schrijvers. Hier zag ik dat het de onderwijzeres, de verpleegkundige en de gepensioneerde buurvrouw waren die op de rotonde bij Clamecy stonden. Bijzonder lieve mensen die ervan overtuigd waren dat het politieke beleid van Emmanuel Macron alleen maar tot meer onrecht en ongelijkheid leidde, en dus de straat op gingen omdat ze dit niet langer accepteerden. De Nederlandse pers schildert de gilets jaunes steeds af als relschoppers en extreem rechtse populisten. De franse gilets jaunes beweging bestaat echter uit een heel divers publiek. Het zijn arbeiders, ambtenaren, gepensioneerden, stylos rouges (de rode pennetjes) met de onderwijzers en leraren, de klimaatbeweging en de antiracismebeweging. Het is een heel brede beweging. Met natuurlijk ook een paar honderd relschoppers, die vooral door de pers in beeld werden gebracht.

Het bijzondere was dat ik diezelfde nazomer ‘Man in dark times’ aan het herlezen was van Hannah Arendt, met daarin essays over Bertold Brecht, Karl Jaspers, Walter Benjamin maar ook over Rosa Luxemburg. Dit laatste was een heel intrigerend essay over het leven en werk van Luxemburg, die ik tot dan toe slechts als icoon van internationale linkse bewegingen kende. Luxemburg onderzocht een eeuw geleden al de politieke handvaten of middelen die de bevolking tot haar beschikking heeft om politiek beleid bij te sturen of ertegen te protesteren, zoals kritisch bewustzijn, politieke vereniging, goede informatie, verzet van onderop, demonstraties, bezettingen, maar ook journalistieke artikelen en pamfletten schrijven. Honderd jaar later is er nog altijd te veel sociale en economische ongelijkheid, en te veel macht bij de politieke en economische elites. Ook het gevoel van niet vertegenwoordigd te zijn heeft al die honderdduizenden mensen in Frankrijk zaterdag na zaterdag de straat op doen gaan. Na een zoveelste belastingverhoging, die vooral de arme bevolking op het platteland zou treffen, besloten ze dat het genoeg was, dat ze iets moesten doen. Het politieke antwoord van Macron was de eerste maanden vooral onbegrip en repressie met veel politiegeweld. Als we bijvoorbeeld kijken naar de hoeveelheid slachtoffers van rubberen kogels die de politie mocht inzetten. Dat is eigenlijk verbijsterend, ik begrijp niet dat de West-Europese pers daar niet meer over heeft bericht.

 

Net zoals in Brussel gebeurde op de actie van Extinction Rebellion?

Het is in feite een vorm van straatgeweld, hoewel weinigen het opmerkelijk genoeg ook bij de naam durven noemen. Dat is beslist niet het goede antwoord op politieke onrust en onvrede, dat weet de geschiedenis ons te vertellen. Het is bovendien een volksopstand die door steeds meer mensen gedragen wordt; men begijpt steeds beter dat met name het geglobaliseerde hyperkapitalisme voor steeds meer onrecht, ongelijkheid, vervuiling van de aarde en klimaatopwarming met alle gevolgen van dien leidt. Toen ik me afgelopen zomer in het werk van Rosa Luxemburg verdiepte was ik verbaasd om in haar hoofdwerk 'Die Akkumulation des Kapitals' (1916) te lezen dat zij deze gevolgen van ons economische systeem toen al voorspeld heeft. Het stemt me hoopvol dat steeds meer mensen de grotere verbanden zien en hun politieke vrijheid opeisen om neen te zeggen tegen het huidige beleid, le pouvoir de dire non, en dit protest om te zetten in politieke actie.

 

Hoe kunnen er ervoor zorgen dat het protest van vandaag levendig blijft?

Het begin is er. Maar er is meer nodig. Er zijn meer mensen nodig die zich aansluiten bij acties als Extinction Rebellion of andere klimaatprotestbewegingen. Er moeten meer mensen geïnspireerd worden om meer politiek gewicht in de schaal te leggen. ‘Hoe doe je dat?’ Ten eerste moet je kritisch bewustzijn over de status quo scheppen, en vervolgens moet je ook inspireren met mogelijke alternatieven. Van Luxemburg en Arendt leren we ook dat het heel belangrijk is je politiek te organiseren. Dat je niet het gevoel hebt dat je daar in je eentje staat met je spandoek tegenover multinationals die met ongeveer 1000 man bepalen hoe de hele wereld geregeerd ‒ en uitgebuit ‒ wordt. We zijn in het westen niet alleen van ons zelf maar ook van de anderen, en van de wereld, vervreemd geraakt. Dat moeten we weer zien te heroveren. Daarnaast moeten we nieuwe vormen vinden om ons politiek te organiseren. De opstand moet van onderop, dus van de mensen zelf komen, en niet van politieke partijen en vakbonden, leert Luxemburg ons, en vervolgens is het een soort drie-staps-sprong; informeren, inspireren en organiseren. Wat de eerste stap betreft; daar botsen we echter al gauw op het probleem van fake news. Het is mede veroorzaakt door de nieuwe technologie van het internet, maar net zo goed door liegende politici of door de valse beloftes van politici. Dat heeft de mensen argwanend gemaakt. ‘Wat is er nog waar?’, ‘Wie kan ik nog geloven?’, ‘Mooie praatjes maar we zien er niets van terug’. Deze argwaan heeft zich onder meer vertaald in een politieke onverschilligheid. We moeten hier bewust van zijn en deze onverschilligheid en argwaan pogen terug om te buigen tot politieke interesse met het geven van op feiten gebaseerde informatie. Het is bovendien belangrijk dat mensen zich opnieuw bewust worden van hun politieke vrijheid en dat ze deel uitmaken van een gemeenschappelijke wereld. Want zoals Hannah Arendt ons wist te vertellen leidt politieke desinteresse in het verleden vaak tot barbarij. Vrijheid en betrokkenheid vormen in haar optiek de kern van de menselijke existentie. Pas vanuit het Inter homines esse schrijft Arendt, het tussen mensen zijn, het met elkaar zijn, kun je weer interesse, aandacht en belangstelling opbrengen voor wat ons verbindt en voor wat ons bedreigt. Ja, er is veel werk aan de winkel en we mogen dit niet onderschatten, maar we moeten ook niet ontmoedigd raken en elkaar helpen.

 

Populistische uitspraken worden vandaag gebruikt om bepaalde groepen tegen elkaar op te zetten. Hier komt ook de splitsing tussen stad en platteland op de voorgrond.

Het is belangrijk om een bewustzijn te scheppen over hoe in de geschiedenis totalitaire bestuurders steeds angst gebruikten om het volk bang en gedwee te houden. De zogenaamde zondeboktheorie laat Hannah Arendt zien, het zaaien van angst voor een bepaalde bevolkinsggroep, is hier een bekend mechanisme. Een voobeeld. Cijfers die niet kloppen over vluchtelingenstromen moet je ontzenuwen en tonen dat deze niet correct zijn. Onderzoeken over milieu en klimaat moeten van fake news en dus van propaganda onderscheiden worden. Het begrip propaganda lijkt wellicht een beetje misplaatst in onze democratische samenleving maar ondertussen worden er wel degelijk bewust foute cijfers op ons losgelaten, en ontwikkelen politieke leiders al decennia onvoldoende beleid om de dreigende klimaatscenario’s die we al veertig jaar kennen tegen te gaan.

 

Hoe kunnen we vandaag terug een verbindend verhaal schrijven?

Als je nadenkt over wat hier het verbindende verhaal zou kunnen zijn, dan denk ik dat we moeten proberen om de door het kapitalisme ontstane egocentrische en individualistische gerichte samenleving om te buigen naar iets waar we weer gemeenschappelijkheid kunnen ervaren. Een mens is een sociaal wezen, een mens heeft anderen nodig om zich wel te voelen. Ten diepste worden we gekenmerkt door een verlangen naar verbondenheid. Dit verlangen is weggesijpeld in de op het individuele belang gerichte westerse samenleving. Mijn voorstel zou zijn om te proberen deze amor sui ‒ de liefde voor zichzelf, voor het eigen ego ‒ om te buigen naar de amor mundi, naar de liefde voor de wereld.

Het verlangen naar verbondenheid is niet alleen maar een politiek streven, het is ook om de mens weer geborgenheid te bieden. Het is niet enkel om een politieke agenda tegen klimaatopwarming of xenofobie uit te voeren maar ook belangrijk voor ons mentale welzijn. Als je kijkt naar onderzoeken over eenzaamheid en depressie zijn veel aspecten daarvan terug te brengen tot het op hol geslagen individualisme. We moeten opnieuw de vragen naar de menselijke conditie stellen. Hoe is de mens? Waar zitten zijn sterke punten? Waar zitten zijn zwakke punten? Hoe staan we er nu voor en waarnaar zijn we op weg?

Een ander aspect dat deel uitmaakt van de kern van de mens, is het vermogen tot creativiteit. Mensen zijn geboortelijke wezens, dat wil zeggen, we kunnen opnieuw beginnen. Hoe het tij ook tegenzit, we zijn met behulp van onze creatieve, talige, empathische en rationele vermogens in staat het roer om te gooen, een andere koers te voeren, het tij te doen keren. We kunnen immers beslissen dat we het morgen heel anders gaan doen. We zijn reflexieve, dialogische wezens, die over ons eigen handelen na kunnen denken. Dat wil dus zeggen dat we in staat zijn om ons handelen tegen het licht te houden, en afstand te nemen van onszelf en onze primaire driften en behoeftes. We kunnen beoordelen wat we van ons eigen handelen en dat van anderen vinden. Arendt laat keer op keer zien dat vanuit de socratische dialoog die we met onszelf voeren het creatieve vermogen ontstaat om een nieuw begin te maken, een nieuw initiatief aan te vangen. Als je geen afstand tot jezelf kunt nemen, noch enige reflectie op je eigen handelen kunt vormen, omdat je het veel te druk daarvoor hebt bijvoorbeeld, dan kun je alleen binnen de orde van hetzelfde functioneren. Steeds meer van hetzelfde; voorwaar een van de problemen van nu. Als we vastzitten in deze hyperkapitalistische, neoliberale samenleving, die zeer individualistisch op het eigen belang gericht is, lukt het ons dan nog wel om die dialoog te voeren? En kunnen we daarbij, wat de klassieke Griekse filosofen als de belangrijkste taak voor de mens zagen, nog wel zorg dragen voor onze ziel. Pas dan kunnen we ook voor anderen zorgen. De innerlijke dialoog draagt zo bij aan de amor mundi, het kunnen zorgen voor anderen. We moeten deze zorg voor de ander, voor de wereld op een hedendaagse manier vertellen. We moeten zoveel mogelijk mensen uitnodigen om aan dat verhaal mee te schrijven. We zijn niet tot een type ‘consumens’ terug te brengen, we zijn mensen in meervoud. We hebben verschillende achtergronden, mogelijkheden, talenten, verwachtingen en belangen. Als we die pluraliteit, die veelheid aan verhalen terug in de wereld krijgen en weten te vertalen naar politiek beleid, dan zal het met die wereld vanzelf weer wat beter gaan.

 

Nog een laatste vraag: Wat maakt jou hoopvol vandaag?

De jonge generatie die de straat op gaat. Onze hoop is altijd gericht op de nieuwe stappen die de nieuwe generatie maakt, en dat doet ze op dit moment met velen. Deze nieuwe generatie roept ons tot verantwoording, en dat is volkomen terecht. We wisten immers al eind jaren '80 dat Shell een groot onderzoeksrapport publiceerde dat de recente klimaatcrisis reeds aankondigde. We hebben dus blijkbaar met zijn allen besloten om daar veertig jaar maar niets mee te doen, het is bijna verbijsterend als je er over nadenkt. Waren het de politici die electorale belangen hadden? De multinationals die economische belangen hadden? Was het het systeem dat op egocentrisme aanstuurde? Is het de teloorgang van gemeenschappelijkheid? Wie zal het zeggen? Waarschijnlijk een combinatie van al deze factoren. Maar eigenlijk hadden we 40 jaar geleden al aan een duurzaamheidsbeleid kunnen werken waarbij de aarde minder gevaar zou lopen.

Het is de jonge generatie die mij hoop geeft, maar het zijn ook de grote denkers en schrijvers die ons zijn voor gegaan. We moeten ook niet vergeten dat we alleen goed op de toekomst kunnen zijn voorbereid, als we het verleden, de geschiedenis, het gedachtengoed van anderen en de diverse culturele tradities goed kennen. De geschiedenis verloopt niet als een rechte lijn, maar maakt lussen in de tijd. Vandaar dat ik het zinvol vond om afgelopen jaar enkele belangrijke aspecten uit het werk van Rosa Luxemburg, die ruim 100 jaar geleden werd vermoord, terug op de agenda te zetten. Zoals onder meer haar voorstel voor meer directere vorm van democratie, zoals burgerraden, maar ook haar pleidooi voor kritisch bewustzijn en het opzoeken van die gezamenlijke verbanden. We zijn niet enkel verbonden met onze eigen generatie, maar ook met de vorige en met de toekomstige. De mens is een in tijd verankerd wezen en ik zou soms willen dat we ons daar meer bewust van werden en niet alleen met de waan van de dag leven. Verbonden zijn met anderen, door de eeuwen heen, is niet alleen troostend en inspirerend, maar ook een remedie tegen de gevoelens van eenzaamheid die ons soms kunnen bekruipen. We zijn in tijd verzonken wezens zijn, die kunnen nadenken over het verleden en kunnen dromen over de toekomst en daar alleen al hoop aan kunnen ontlenen. Tijd is hoop, schreef Ernst Bloch, louter omdat de toekomst voor een deel ook ongewis en onverwacht is en een veld van mogelijkheden voor ons uitspreidt. Het is aan ons om heel bewust die mogelijkheden, die al in het nu verscholen liggen, te onderzoeken en creatief te maken.

En verder moeten we iets beter ons best gaan doen. Zo eenvoudig is het ook. Ons best doen door te proberen een goed en waardig leven te leiden en ons om de wereld en anderen te bekommeren. Zo schijft Rosa Luxemburg, als ze vanwege haar verzet tegen de Eerste Wereldoorlog al jaren in de gevangenis opgesloten zit, in een brief aan Sonja Liebknecht: ‘Ondanks alle ellende, alle moeilijkheden, zorgen en problemen, mag je nooit vergeten dat het allerbelangrijkste voor iedereen is om doodeenvoudig te proberen ‘ein guter Mensch zu sein. Ik denk dat veel mensen heel goed weten wat ze daaronder kunnen verstaan. Het is in feite een herneming van het Griekse begrip Eudaimonia, proberen een goede en waardige ziel te verkrijgen. Dat berust niet op materiaal gewin noch op macht, roem of strijd, maar op het streven naar waardigheid en goedheid. Misschien mag ik daar de schoonheid nog aan toevoegen. Eudaimonia, een vorm van een klassiek Griekse levenskunst die we vandaag terug van een eigentijds jasje kunnen voorzien. Waar de jongeren, de klimaatactivisten en de actievoerders van Extinction Rebellion in ieder geval hun best voor doen.

 

Interview  door Merlijn Derijcke, verschenen in Oikos 92

Read more...

Identiteitspopulisme en de kloof tussen ‘wij en zij’

18 december 2019 by Sociaal 2514 Views
Mariyam Safi

Written by

Ik ben geboren in Afghanistan, een land dat uiteengebarsten is door etnisch nationalisme. Ik ben opgegroeid in een extreem regime waar minderheden geen basis mensenrechten hadden.  Ook toen was het eigen volk eerst. Juist om die reden vind ik het choquerend dat vandaag in België leden van minderheidsgroepen zich steeds harder moeten bewijzen. In het Afghanistan van de taliban moesten mensen kiezen tussen twee opties: of zich aanpassen aan het regime en dus een bepaalde levensstijl, een bepaalde mentaliteit en zelfs een bepaalde mening aannemen. Of afscheid nemen van het leven. In Afghanistan moesten minderheden bewijzen dat ook zij Afghaan waren. Zo mochten Hindoes hun doden niet cremeren. Zij waren een vreemdeling in het land waar ze geboren en getogen waren.  

Het is angstaanjagend hoe politiek en politici de wij-zij kloof steeds vergroten en hoe polarisatie steeds genormaliseerd wordt.

Het is angstaanjagend hoe politiek en politici de wij-zij kloof steeds vergroten en hoe polarisatie steeds genormaliseerd wordt. Zijn we het afhak-beleid van de taliban ontvlucht om te leven in een land dat geleid wordt door een politiek van populisme en polarisatie? Neen, mijn ouders wilden mij een toekomst geven in een maatschappij waar menselijke waardigheid, wederzijds respect, tolerantie, diversiteit en tal van andere nobele waarden en normen hoog in het vaandel staan. Wij zijn gevlucht uit een maatschappij tijdens de hoogdagen van het extremisme, dit terwijl vandaag in ons Vlaanderen identiteitspopulisme triomfantelijk zegeviert. 

Ik heb mogen proeven hoe het is om te leven in een samenleving waar de een ‘eigen volk’ is en de ander een tweederangsburger.

Ik heb mogen proeven hoe het is om te leven in een samenleving waar de een ‘eigen volk’ is en de ander een tweederangsburger.

Als de Belgen met andere origine van de tweede en derde generatie door politici nog altijd beschouwd worden als gasten, wat is dan de status van nieuwe Belgen en hoe zit het dan met nieuwkomers? Ben ik dan een vreemdeling tot de derde macht? 

Deze éne zin: “mensen zoals u en ik, met een migratieachtergrond, moeten zich bewijzen”, heeft de identiteit van heel wat Vlamingen afgekraakt. Mensen met een migratieachtergrond werden in één zin afgeschilderd als tweederangsburgers. Als mensen die hier niet thuishoren. Mensen die steeds moeten bewijzen dat ze lid willen blijven van een samenleving, die ze mede in stand houden. Mensen die steeds hun dankbaarheid moeten uiten. Mensen zoals ons zijn sowieso dankbaar voor de kansen die zij gekregen hebben en voor de kansen waarvoor zij gevochten hebben.

Mensen zoals ons vergeten vaak dat zij van ergens anders komen tot politici hen daaraan herinnert.

Mensen zoals ons zien Vlaanderen als hun thuis en België als hun land. Mensen zoals ons vergeten vaak dat zij van ergens anders komen tot politici hen daaraan herinnert. Het is verontrustend dat een politica met migratieroots zegt dat wij onszelf en onze dankbaarheid moeten bewijzen. Haar woorden zijn beledigend naar de nieuwe Vlamingen toe, die inmiddels perfect geïntegreerd zijn en sluit Vlamingen met migratieroots die hier geboren en getogen zijn uit. 

Zij dacht dat ze een Vlaming was tot ze werd aangesproken als een derde generatie migrant

Burgers baren zich zorgen over de toekomst van Vlaanderen. Ze zijn bang dat politiek in Vlaanderen alsmaar kouder zal worden. 

Burgers baren zich zorgen over de toekomst van Vlaanderen. Ze zijn bang dat politiek in Vlaanderen alsmaar kouder zal worden. Een deel van de maatschappij vreest dat ze uitgesloten zullen worden van het publieke leven en de arbeidsmarkt. Zo stuurde een vriendin van mij die hier geboren en getogen is - wiens ouders hier geboren en getogen zijn- en zich dagelijks inzet voor een beter Vlaanderen, me onlangs een berichtje. Haar bezorgdheid luidt als volgt: “Mariyam, ik voel me steeds minder thuis in Vlaanderen. Ik doe mijn job zo graag. Ik geef zo graag les, wat moet ik doen als ik straks geen les meer mag geven?” 

Moet ze haar masterdiploma aan de muur hangen? Of moet ze bewijzen dat ze een Vlaming is en haar hoofddoek uitdoen? Ze is dankbaar voor de kansen die ze gekregen heeft. Ze is hoogopgeleid. Ze geeft les met passie. Lesgeven met passie is haar manier om haar dankbaarheid te uiten en te bewijzen dat ook zij een Vlaming is net zoals Anna of Lisa dat zijn. Met pijn in het hart heeft ze al een plan B uitgewerkt, niet langer als leraar, om toch actief te blijven in de arbeidsmarkt en bij te dragen tot een welvarend Vlaanderen.  

De voorbije legislatuur riepen nationalisten luidkeels integratie, maar eisten in de praktijk assimilatie. Het ergerde mij al dat politici bepaalden wat vrouwen moeten dragen. Hoe zal integratie verder ingevuld worden? Moeten Vlamingen met een andere origine hun naam of huidskleur veranderen om zich te kunnen bewijzen?

Vlaanderen is een warm thuis voor ons allen 

Multiculturaliteit en diversiteit tegenhouden in een moderne samenleving als de onze is hetzelfde als de maatschappij verlammen. Wij zijn een diverse en multiculturele samenleving. Vlaanderen is een warm thuis voor ons allen. Juist daarom moeten we als samenleving durven het dialoog aan te gaan. Het is heel makkelijk om in één zin de identiteit van een deel van de samenleving af te pakken. Het is heel makkelijk om het wij-zij denken te versterken en mensen uit te sluiten. 

Vlaanderen is een warm thuis voor ons allen. Juist daarom moeten we als samenleving durven het dialoog aan te gaan.

Wij zijn een diverse en multiculturele samenleving. Vlaanderen is een warm thuis voor ons allen. Juist daarom moeten we als samenleving durven het dialoog aan te gaan. Onwetendheid zorgt voor angst. Het is aan ons om ons open te stellen voor onze medemensen. We moeten het voortouw nemen en elkaar de hand reiken en elkaar te begrijpen. Wij moeten streven naar een samenleving waarin we allemaal gelijkwaardig kunnen deelnemen & samen-leven.

Mariyam Safi is een van de vele interessante sprekers dit jaar op Ecopolis19, het jaarlijks rendez-vous voor wie begaan is met een duurzame toekomst. Ontdek hier het volledige programma.

Read more...

Duurzaamheid voor iedereen

18 december 2019 by Sociaal 2598 Views
Mariyam Safi

Written by

Ongeveer een jaar geleden kwamen er maar liefst 70.000 mensen in Brussel op straat om rechtvaardigheid voor ons gemeenschappelijke moeder, de aarde te eisen. Na deze grote betoging, volgde er iets onverwachts: onder leiding van Anuna De Wever en Kyra Gantois kwam er een jeugdige klimaatrevolte op gang. De dappere scholieren werden aangemoedigd door de studenten en de grootouders en later zelfs door de leerkrachten. Kortom, er ging het voorbije schooljaar geen week voorbij zonder klimaatbetogingen als hot topic. 

De jonge klimaatbetogers hebben heel wat steun gekregen, maar ze zijn ook niet gespaard geweest van kritiek.

Het nieuwe schooljaar is al een paar weken bezig. Ook het nieuwe academiejaar is reeds begonnen. De jonge klimaatbetogers hebben heel wat steun gekregen, maar ze zijn ook niet gespaard geweest van kritiek. Nieuwsgierige mensen vroegen zich af hoe duurzaam deze helden zelf leven. 

De strijd die Greta in haar eentje begonnen was, wordt inmiddels wereldwijd door gevoerd. Greta is met de boot naar de Verenigde Staten en zelfs in Afghanistan wijden jongeren hun vrijdagen aan het strijd voor klimaat. 

Wij zijn de verandering 

De Indiase volksheld Gandhi sprak ooit de legendarische woorden: “Wees de verandering die je in de wereld wil zien”. Wanneer het aankomt op sociale en ecologische rechtvaardigheid dan begint de verandering bij onszelf. Wij kunnen mee de verandering teweegbrengen. 

Duurzaamheid wat is dat? 

Duurzaamheid is een centraal begrip geworden sinds het Brundlandt-rapport van de VN uit 1987. Met duurzame ontwikkeling bedoelt men dat we in de huidige menselijke behoeften voorzien zonder de behoeften van toekomstige generaties ernstig in gevaar te brengen. We kunnen het begrip ‘duurzaamheid’ verduidelijken aan de hand van de metafoor van geld lenen. Als je steeds meer geld leent, begint je totale schuld te ontsporen. Dit doen we op dit moment met de planeet. De mens doet alsof er geen ecologische schuld bestaat, in de vorm van verloren natuurgebieden, opgestapelde CO2-uitstoot en uitstervende diersoorten. Ook al lijkt de samenleving en economie op dit moment goed te draaien, vroeg of laat zal de natuur zich wreken op ons, zoals een deurwaarder die plots op de deur klopt. 

Kenmerkend aan duurzaamheid is dat het sommige mensen afschrikt.

Kenmerkend aan duurzaamheid is dat het sommige mensen afschrikt. ‘Duurzaam’ wordt al snel als synoniem beschouwd van ‘duur’. Duurzaam leven wordt dan ook beschouwd als een luxeverschijnsel, een levensstijl die enkel mogelijk is voor rijke autochtone gezinnen. 

Ecologische en sociale rechtvaardigheid 

In principe zou het niet moeilijk mogen zijn om een duurzame levensstijl aan te nemen. Het is de taak van overheid om van duurzame keuzes de gemakkelijkste keuzes te maken voor de burger. In een moderne samenleving moet het voor de burger mogelijk zijn om een duurzaam leven te leiden zonder zich zorgen te maken over geld. 

In een ideaal scenario is de consumptie van een product sociaal rechtvaardig als het onder menswaardige arbeidsomstandigheden is geproduceerd en tevens betaalbaar is voor de consument. 

Op dit moment strijden ecologische en sociale rechtvaardigheid nog te vaak met elkaar. De ecologische alternatieven zijn vaak duurder. De consument wordt voor een dilemma geplaatst. In de supermarkt vindt hij veel goedkope producten die op een onrechtvaardige en weinig duurzame manier gemaakt zijn. Goedkope producten, zoals kleding, zijn vaak gemaakt door vrouwen en kinderen die in barre omstandigheden moeten werken, vergelijkbaar met de omstandigheden in de tijd van Daens, in de textielindustrie van het negentiende-eeuwse België. Deze vrouwen en kinderen werken zich kapot zodat wij grenzeloos en goedkoop kunnen consumeren.  Ook dit soort productie is niet duurzaam, omdat er sociale rechtvaardigheid ontbreekt (nog los van de milieu-impact van deze industrie).

Toch is het mogelijk om een levensstijl aan te nemen die zowel ecologisch als sociaal rechtvaardig is.

Toch is het mogelijk om een levensstijl aan te nemen die zowel ecologisch als sociaal rechtvaardig is. We kunnen wel degelijk consumeren zonder te veel te vervuilen, zonder dat dit meer hoeft te kosten. Ecologische rechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn twee wielen van eenzelfde fiets. 

Duurzaamheid is een menselijke plicht 

Zorg dragen voor het milieu en zuinig leven zijn altijd al een globaal gegeven geweest. Zorg voor het milieu en de natuur heeft ook een spirituele dimensie. Zuinig leven en zorg voor natuur worden voorgeschreven door verschillende religies. Het boeddhisme streeft eveneens naar harmonie leven tussen de leefwereld en de natuur, waarbij verspilling wordt afgekeurd. Ook veel natuurvolkeren hechtten vroeger (en nu nog steeds) belang aan sober leven. De bekendste inheemse culturen hadden een band met de natuur. De mens was een deel van de natuur en voelde zich ermee verbonden. Zelfs vandaag de dag leven deze inheemse volkeren ver van de consumptiesamenleving. 

De drie grote monotheïstische religies schrijven traditioneel een simpel en zuinig leven voor. Volgens de oudste monotheïstische religie, het jodendom, is de natuur gegeven aan de mens en is het de plicht van de mens om zorg te dragen voor de natuur. The Big Green Jewish Website is een website volledig gewijd is aan duurzaamheid. Ook het christendom hecht veel belang aan de spirituele band met de natuur. De mens heeft de taak om zorgvuldig om te springen met de Schepping. Hij mag geen roofbouw plegen, want hij is aangesteld door God als de rentmeester van de natuur, niet als de bezitter ervan.

De opvoeding die mijn broers, zussen en ik thuis hebben gekregen, bevatte zowel islamitische als pre-islamitische elementen. De natuur is in harmonie en wij moeten die harmonie bewaren. Het is de plicht van iedere moslim om bijvoorbeeld geen water en voedsel te verspillen. Ik heb geleerd om mijn spullen te hergebruiken of aan iemand te geven die het verder kan gebruiken. Een goede moslim leeft zuinig. 

Maar vandaag de dag leven we in een consumptiemaatschappij, waar wij steeds meer blijven consumeren. Niet omdat het noodzakelijk is.

Maar vandaag de dag leven we in een consumptiemaatschappij, waar wij steeds meer blijven consumeren. Niet omdat het noodzakelijk is om te voorzien in onze behoeftes, maar eerder om mee te zijn met de nieuwste hypes of trends. Waar de nieuwste kledingcollecties, smartphones en automodellen elkaar in snel tempo opvolgen. Wij leven in het tijdperk van de miljoenen merken. 

Wij putten onszelf en de aarde steeds verder uit. Wij willen de nieuwste producten hebben en om die spullen te hebben, werken we ons te pletter. Aan de andere kant van de wereld worden vrouwen en kinderen uitgebuit zodat wij steeds nieuwe spullen kunnen kopen, die wij niet eens allemaal nodig hebben. Aan de andere kant van de wereld worden bossen gekapt en dieren gekweekt opdat wij zouden kunnen blijven consumeren. 

Zorg dragen voor de natuur is de plicht van ons allemaal. Het overstijgt partijpolitiek, kent geen kleur en is zeker niet beperkt tot een bepaalde religie, levensbeschouwing of een bepaalde sociale klasse. De aarde is een moeder voor ons allen en de strijd voor haar gezondheid is een plicht van één ieder. Of we nu autochtoon zijn of allochtoon, rijk of arm, blank of gekleurd, hier geboren of elders, gelovig of ongelovig, jong of oud: de aarde is ons gezamenlijk huis. Juist daarom moet ieder van ons zorg dragen voor de planeet. 

Op 10/11 spreekt Mariyam Safi op Ecopolis #GenerationHope, in het Kaaitheater, Brussel. Waar ze samen met denkers, auteurs en andere jonge klimaatactivisten in gesprek gaat over een duurzame toekomst op een leefbare planeet. Ontdek hier het volledige programma

Geschreven door Mariyam Safi en Thomas Rotthier.

Read more...

Als je echt bekommerd bent over het aantal mensen dat zich zorgen maakt over het einde van de maand, zwijg je niet over de klimaatverandering

11 juli 2019 by Sociaal 3273 Views
Jan Mertens

Written by

In het debat over de toekomst van de sociale zekerheid lijken beschouwingen over klimaatverandering en planetaire grenzen nog vaak ver weg. Alsof het twee verschillende discussies zijn. Dat zou weleens een strategische vergissing kunnen zijn stelt Jan Mertens, medewerker Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en lid van de Denktank Oikos in Knack

Zullen we in de toekomst een goede sociale bescherming kunnen garanderen aan alle burgers en zo een vorm van zekerheid houden in tijden van toenemende onzekerheid? Het zijn cruciale vragen. We staan voor ingewikkelde en 'disruptieve' tijden. Dingen die we vanzelfsprekend vonden, zouden dat weleens helemaal niet kunnen zijn. Ongemakkelijke waarheden houden we liever op afstand. Het is moeilijk de omvang van de klimaatcrisis werkelijk te vatten, net omdat die ons verplicht om dingen in vraag te stellen die we liever niet in vraag stellen.

Dat je in een begrensde wereld eindeloos zou kunnen groeien is een van die ideeën. Het is een erg aanlokkelijk idee. Het vormt de basis van ons sociaal contract. Als de koek altijd groter kan worden, kun je als het ware de armen rijker maken zonder de rijken armer te moeten maken.

Het idee van ontwikkeling begrepen als groei geeft een perspectief. Het is het beeld van een soort snelweg waar sommigen al op zitten, en anderen nog niet.

Vroeger spraken we over 'ontwikkelde' en 'onderontwikkelde' landen. Dat idee geldt mondiaal tussen landen maar ook intern in landen. Het geloof dat groei mogelijk is, geeft ruimte voor verwachtingen. Wie minder heeft, kan geloven dat zij of hij straks meer zal hebben.

De klimaatcrisis bedreigt dat geloof dat we als een zekerheid zijn gaan beschouwen. Mensen voelen intuïtief aan dat er iets schort. Ze voelen - in het beeld van de snelweg - aan dat sommigen daar rustig een heel stukje hebben kunnen rijden terwijl anderen er nooit op zullen geraken. Wie zo uit de boot dreigt te vallen, heeft in wezen nog meer nood aan sociale bescherming. Als je je sociale zekerheid echter bouwt op het geloof in voortdurende economische groei die de planeet verder aantast, verzwak je net datgene wat je nog meer nodig zult hebben.

In het debat over de toekomst van de pensioenen merk je al dat we proberen om op basis van wat we in de toekomst verwachten betere keuzes in het nu te maken. Moeten we al of niet langer werken en hoe verdelen we op een eerlijke wijze de lasten zodat de fundamenten van het pensioenhuis in de toekomst niet in het gedrang komen? Veel academici proberen diepgaand na te denken over de uitdagingen van de sociale zekerheid van de toekomst, als tegengewicht tegen het soms wel erg kortzichtige debat in de politiek. De FOD Sociale Zekerheid is ook bezig met een toekomstdebat. Sommige dimensies zouden in dat debat echter meer aandacht mogen krijgen. Alleszins in het publieke debat lijkt het vaak alsof beleidsdiscussies over enerzijds klimaat en anderzijds sociale zekerheid telkens in verschillende kamers worden gevoerd. Het zijn verschillende ministers, verschillende departementen.

We zien milieuproblemen nog vaak als een beetje 'vervelend', als dingen die we moeten 'oplossen' zodat de economie verder kan groeien.

In onze toekomstberekeningen voor de sociale zekerheid zien we toenemende behoeften. We gaan ervan uit dat de economie zal blijven groeien en dat we zo meeropbrengsten realiseren die we kunnen investeren. Zodra de groei vertraagt, neemt de sociale spanning toe. Het sociaal contract komt onder druk. Het zogenaamd 'realistische' antwoord aan conservatieve of rechtse kant is om sociale rechten te verminderen, door grotere eigen verantwoordelijkheid of door het idee dat je 'vreemden' uit je systeem zult kunnen duwen, waardoor het voor de 'eigen' mensen overeind blijft. Als de financieringsbasis in het gedrang komt, nemen de potentiële sociale dilemma's toe. Dus is het wel handiger om je maar niet af te vragen of economische groei zoals we die nu kennen wel mogelijk is in de reële wereld.

Er is echter wel degelijk een fundamenteel probleem. We beschouwen voortdurende economische groei als een vooronderstelling die stabiliteit zou moeten leveren aan ons toekomstig maatschappijmodel. De sociale herverdeling, via de sociale zekerheid, steunt op die manier op het geloof dat we steeds meer zullen kunnen produceren en consumeren. Dat geloof zorgt echter in de feiten voor een toenemende instabiliteit. We gaan ervan uit dat 'groene groei' mogelijk zou zijn, voor de hele wereld en voor een lange periode. Die overtuiging gaat uit van het idee van een 'absolute ontkoppeling': het idee dat de impact op de planeet in absolute termen snel en voortdurend kan blijven dalen, waardoor je zou kunnen blijven groeien. In die redenering denkt men dat een grotere efficiëntie door technologie op zich de problemen oplost. In werkelijkheid zien we dat de voortdurende groei alle technologische winst opeet.

We hebben zuinige wagens, maar we rijden er meer mee, daar komt het op neer. Opgeteld blijft de druk op de planeet stijgen, weliswaar op 'efficiënte' wijze...

In het recente EU-rapport dat de voortgang naar de SDGs meet, lezen we: "For both energy and material use, only relative decoupling from economic growth is visible." We zetten stappen achteruit, in plaats van vooruit.

Klimaatapartheid

Het zou goed zijn als we discussies over de toekomst van de sociale zekerheid niet langer in gescheiden kamers voeren. Het klinkt misschien goed als in verkiezingscampagnes zelfs linkse politici zeggen dat het klimaatbeleid de verworvenheden van de welvaartsstaat niet mag bedreigen. De werkelijkheid is dat de klimaatverandering zelf en het onzorgvuldig gebruik van grondstoffen dat nu al volop doen. De International Social Security Association publiceerde enkele jaren geleden een erg interessant rapport over deze kwestie. Klimaatverandering vergroot nu al de ongelijkheid tussen mensen en zal, onder meer door extreem weer, zorgen voor veel meer mensen die bescherming nodig zullen hebben. Dat zal mee zorgen voor toenemende migratie. Naarmate de natuurlijke basis waarop onze economie steunt verder aangetast wordt, neemt ook de economische schade toe. De maatschappelijke kost van het niet voeren van klimaatbeleid is erg groot, wat dus potentieel minder geld voor de sociale zekerheid betekent. Heel wat financiële middelen bedoeld voor sociale bescherming zijn belegd in niet-duurzame bronnen en dreigen verloren te gaan. Door de klimaatverandering zullen met name de armste en meest kwetsbare mensen nog meer geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen. Als we in het volle besef van die uitdagingen blijven geloven dat we er wel zullen komen door te vertrouwen op een voortdurende (groene) groei, dan nemen we een te groot risico. Recente protesten en verkiezingsresultaten maken ondertussen duidelijk dat de bewust nagestreefde eenzijdige economische globalisering niet alleen winnaars heeft opgeleverd. Erg veel mensen beseffen dat ze onvoldoende beschermd zijn.

Het is gemakkelijk om in clichés over de klimaatverandering te praten, om zo het debat uit de weg te gaan. Als je echt bekommerd bent over het aantal mensen dat zich zorgen maakt over het einde van de maand, zwijg je niet over de klimaatverandering.

Als niet meer mensen zich zorgen gaan maken over het einde van de wereld (en naast zich zorgen maken ook bereid zijn om hun privileges in vraag te stellen), zullen nog meer mensen zich zorgen moeten maken over het einde van de maand. De klimaatcrisis verscherpt het verdelingsvraagstuk. Als we het debat voor ons uitschuiven zal waarschijnlijk de steun groeien voor die krachten die sociale rechten willen afbouwen, en dat mag niet het perspectief zijn. Sociale rechten blijven garanderen in de toekomst wil dus zeggen dat we als een voorwaarde daartoe moeten nadenken over een economisch systeem met een veel kleinere ecologische voetafdruk en met een structurele aanpak van de ongelijkheid. Een erg ambitieus rechtvaardig klimaatbeleid voeren is dus in wezen al een vorm van proactief sociaal beleid.

Een recent rapport van de UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights waarschuwde onlangs al voor een vorm van 'klimaatapartheid' in de toekomst. Wie rijk genoeg is zal zich kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zijn boodschap voor een toekomstige sociale zekerheid is helder: "Climate change threatens to undo the last fifty years of progress in development, global health and poverty reduction.

"Het is hoog tijd dat we in het debat over de toekomst van de sociale zekerheid volwaardig de realiteit van de planetaire grenzen betrekken. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar we mogen het niet uit de weg gaan. Daarbij moet er ook structurele aandacht zijn voor het nadenken over een economisch model dat geen voortdurende groei nodig heeft. Dat reflectieren over een stabiel model van 'post-groei' mogelijk is, zie je onder meer in Duitsland, waar er daarover een studie verscheen. Het zou goed zijn als we in ons land zorgen voor veilige dialoogplekken waar academici, sociale partners en andere middenveldorganisaties en politici kunnen nadenken over de contouren van zo'n model, en dat met als bedoeling de sociale zekerheid overeind te houden, ook in tijden van klimaatverandering en post-groei.

Jan Mertens schreef dit artikel voor Knack op 10/07/2019. 

Read more...
Pagina 1 van 3
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account